Aktuellt

Fler barn och unga med funktionsnedsättning bör inkluderas inom idrotten

Publicerad: 14 mars 2017 klockan 12.28

Kulturutskottet vill att fler barn och unga med funktionsnedsättning ska nås av och inkluderas i idrottsverksamhet. Därför föreslår utskottet att riksdagen ska uppmana regeringen att ta initiativ till dialog med idrotten. Utskottet står enigt bakom det här förslaget.

Riksidrottsförbundet, RF, uppger att 4–5 procent av funktionsnedsatta personer i Sverige är medlemmar i en idrottsförening, jämfört med över 50 procent av övriga befolkningen. RF arbetar för att fler personer med funktionsnedsättning ska bli aktiva inom idrottsrörelsen. Bland annat ska paraidrott "hitta hem" till det specialidrottsförbund som har hand om verksamhet inom respektive idrott, till exempel att bordtennis för funktionsnedsatta personer ska organiseras av Svenska Bordtennisförbundet.

Kulturutskottet vill gå ett steg längre och anser att regeringen bör ta initiativ till en dialog med idrotten så att än fler barn och unga med funktionsnedsättning ska nås av och inkluderas i idrottsverksamhet. Utskottet föreslår att riksdagen ska uppmana regeringen till detta i ett tillkännagivande.

Förslaget innebär att utskottet säger ja till motionsförslag från Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna.

Utskottet gjorde sitt ställningstagande i samband med behandlingen av motioner från allmänna motionstiden 2016 inom området civila samhället.

Kontaktperson för media

Maria Lindh Sjöström, föredragande kulturutskottet, telefon 08-786 42 56, e-post maria.lindh.sjostrom@riksdagen.se

Planerad dag för debatt och beslut

Onsdagen den 22 mars. Debatten sänds via riksdagens webb-tv.

Ledamöter

Kulturutskottets ledamöter

Dokument

Kulturutskottets betänkande 2016/17:KrU4 Civila samhället (publiceras den 17 mars)