Aktuellt

Öppet seminarium om statlig revision i Norden

Publicerad: 13 mars 2017 klockan 09.07

I Sverige liksom i övriga Norden finns statliga revisionsmyndigheter som har ansvar för att granska hur statens pengar används. Revisionen fyller en viktig funktion genom att parlamenten får relevant och tillförlitlig information om problemområden i den statliga förvaltningen. Finansutskottet håller ett öppet seminarium om den statliga revisionen i Norden.

Tid: 15 mars kl. 13.00–17.30
Plats: Förstakammarsalen, ingång Riksplan

Seminariet är öppet för allmänhet och media och sänds via webb-tv. På seminariet kommer bland annat följande frågor att diskuteras

  • Hur kan krav på oberoende och relevans hanteras i den statliga revisionen?
  • Hur kan parlamentet utvärdera revisionens resultat?
  • Vilka är revisionens framtida förutsättningar och utmaningar?

Program

13.00 Inledning
Fredrik Olovsson (S), finansutskottets ordförande

13.05 Aktuella frågor om den statliga revisionen i Sverige
Andreas Norlén (M), konstitutionsutskottets ordförande

13.20 Balansen mellan oberoende och relevans

  • Kristin Reichborn-Kjennerud, fil.dr, forskare, Högskolan i Oslo och Akershus
  • Maarit Feldt-Ranta, ledamot revisionsutskottet Finland
  • Lone Ström, riksrevisor Danmark

14.30 Paus

14.40 Att utvärdera revisionens resultat

  • Jarmo Vakkuri, professor, Tammerfors universitet
  • Michael Tetzschner, vice ordförande kontroll- och konstitutionsutskottet Norge
  • Per Molander, teknologie doktor, före detta generaldirektör för Inspektionen för socialförsäkringen

15.50 Paus

16:30 Långsiktiga utmaningar för den statliga revisionen
Panelsamtal med inledning av Louise Bringselius, docent vid Lunds universitet. I panelen medverkar bland annat inbjudna parlamentariker, forskare och riksrevisorer.

17:25 Avslutning och summering
Ulf Kristersson (M), finansutskottets vice ordförande

Kontaktperson för media

Mikael Åsell, kanslichef finansutskottet, telefon 08-786 59 58, e-post mikael.asell@riksdagen.se

Pressackreditering

Journalister som vill närvara men inte har riksdagens pressackreditering kan kontakta riksdagsinformation, telefon 020-349 000, e-post riksdagsinformation@riksdagen.se