Aktuellt

Aktuell debatt om klimatförändringar

Publicerad: 5 maj 2017 klockan 16.11

Uppdaterad: 12 maj 2017 klockan 10.57

Den 12 maj hölls en aktuell debatt om klimatförändringar. Debatten hade begärts av Miljöpartiet. Från regeringen deltog Isabella Lövin (MP), minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat.

Debatten går att se i efterhand via webb-tv.

Ett parti kan begära att riksdagen ska debattera en viss fråga som är aktuell. Talmannen beslutar om och när den aktuella debatten ska ske efter samråd med alla partiernas gruppledare. En företrädare för varje parti har rätt att delta i debatten. Den minister i regeringen som ansvarar för frågan deltar också.