Aktuellt

Regeringen bör öka takten med att förenkla skattereglerna för företag

Publicerad: 4 maj 2017 klockan 11.45

Regeringens arbete med att förenkla skattereglerna för företag går för långsamt. Det anser skatteutskottet som föreslår att riksdagen i ett tillkännagivande uppmanar regeringen att öka takten och återkomma till riksdagen med en redogörelse för arbetet. S, MP och V reserverar sig mot förslaget.

Regeringen har lämnat en skrivelse till riksdagen om Riksrevisionens granskning av regeringens förenklingsarbete av skattesystemet för företag. Riksrevisionens övergripande slutsats är att arbetet går långsamt och att de föreslagna förändringarna ofta är av begränsad omfattning. Därför rekommenderar revisionen att regeringen intensifierar arbetet med att förenkla skattereglerna för företag.

Arbetet bör gå snabbare

Skatteutskottet instämmer i Riksrevisionens rekommendationer. Utskottet anser dessutom att regeringens åtgärder hittills är otillräckliga för att möta rekommendationerna. Utskottet föreslår därför att riksdagen riktar ett tillkännagivande till regeringen om att vidta ytterligare åtgärder för att öka takten i regelförenklingsarbetet och återkomma med en utförlig redogörelse kring detta.

Förslaget om tillkännagivande bygger på en motion från Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna.

S, MP och V håller inte med

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet delar Riksrevisionens bedömning att arbetet med förenkling är viktigt för att upprätthålla förtroendet för skattesystemet, men tycker inte att ett tillkännagivande om att öka takten i regelförenklingsarbetet behövs. Regeringen har bland annat tillsatt en utredare för att se över momsskattelagen, och i Regeringskansliet pågår ett arbete med att förändra reglerna för ränteavdragsbegränsningar.

Kontaktperson för media

Mikael Pyka, föredragande utbildningsutskottet, telefon 08-786 57 78, e-post mikael.pyka@riksdagen.se

Planerad dag för debatt och beslut

Onsdagen den 10 maj. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Skatteutskottets ledamöter

Dokument

Skatteutskottets betänkande 2016/17:SkU27 Riksrevisionens rapport om att hantera ett komplicerat skattesystem (publiceras den 5 maj)