Aktuellt

Fler ska kunna varnas via sms vid allvarliga händelser

Publicerad: 4 maj 2017 klockan 11.21

Varningsmeddelanden ska kunna skickas via sms till mobiltelefoner som använts i ett område som drabbats av en olycka eller någon annan allvarlig händelse. I dag skickas meddelanden bara till fasta telefoner och till mobilabonnenter som har en adress registrerad i området. Ett enigt försvarsutskott föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Varnings- och informationssystemet Viktigt Meddelande till Allmänheten varnar allmänheten vid exempelvis gasutsläpp, stora bränder eller andra allvarliga olyckor. Förutom att systemet omfattar meddelanden i radio och tv samt utomhusvarningar skickas även meddelanden till fasta telefoner och till mobilabonnenter med registrerad adress i ett drabbat område.

För att ännu fler personer som kan vara drabbade av en olycka eller en allvarlig händelse ska kunna nås vill regeringen att det ska gå att skicka viktiga meddelanden till allmänheten även till mobiltelefoner som använts i ett drabbat område.

Regeringen har föreslagit de lagändringar som krävs för att detta ska bli möjligt. Förslaget innebär att mobiloperatörer blir skyldiga att avgiftsfritt medverka till att förmedla varningsmeddelandena. För att kunna göra detta får operatörerna rätt att behandla bland annat uppgifter om mobiltelefoners position. Uppgifterna får endast behandlas i den utsträckning och under den tid som är nödvändig för ändamålet och ska därefter genast utplånas.

Försvarsutskottet välkomnar regeringens förslag och föreslår i sin tur att riksdagen säger ja till förslaget.

Kontaktperson för media

Mats Lundström, föredragande försvarsutskottet, telefon 08-786 57 56, e-post mats.lundstrom@riksdagen.se

Planerad dag för debatt och beslut

Onsdagen den 10 maj. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Försvarsutskottets ledamöter

Dokument

Försvarsutskottets betänkande 2016/17:FöU12 Viktiga meddelanden till allmänheten via telefon (publiceras den 5 maj)