Aktuellt

Samråd i EU-nämnden inför möten i ministerrådet

Publicerad: 31 maj 2017 klockan 15.31

Regeringen samråder med EU-nämnden fredagen den 2 juni. Några av de frågor som tas upp är skydd för barn på flykt, yrkestrafik och leveranser av paket över gränserna.

Tid: Fredagen den 2 juni klockan 09.00
Plats: Skandiasalen, ingång Västerlånggatan 1

Observera att ingången vid Mynttorget 1 är stängd på grund av ombyggnad. Entrén vid Västerlånggatan 1 ska användas tills vidare.

Rådet för rättsliga och inrikes frågor ska komma överens om skydd för barn på flykt

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) och inrikesminister Anders Ygeman (S) ska samråda med nämnden inför möte i rådet för rättsliga och inrikes frågor den 8-9 juni.

Rådet för rättsliga och inrikes frågor kommer vid sitt möte att fatta en rad avgöranden och hålla flera vägledande debatter. Här är några av frågorna som kommer att tas upp:

Rådet väntas anta en allmän inriktning om penningtvättsdirektivet, som syftar till att göra det svårare att finansiera terrorism. I direktivet införs miniminivåer för kriminalisering av penningtvätt.

Vid mötet kommer rådet att anta slutsatser som gäller skydd för barn som har lämnat sina hemländer och befinner sig på flykt eller i andra så kallade migrationssituationer.

Rådet kommer också att anta en allmän inriktning som gäller förslaget om att inrätta ett europeiskt system för reseinformation och inresestillstånd (ETIAS). Systemet ska möjliggöra förhandskontroll av medborgare från länder utanför EU som inte behöver visum före inresa i EU och Schengenområdet.

TTE-rådet väntas komma överens om förbättrade kunskaper inom yrkestrafiken

Infrastrukturminister Anna Johansson (S) och bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson (MP) ska samråda med nämnden inför möten i rådet för transport, telekommunikation och energi (TTE) den 8-9 juni.

Vid möte i transportrådet kommer rådet bland annat att anta en allmän inriktning för ändringar i ett direktiv om grundläggande behörighet och fortbildning för förare av vissa fordon för gods- eller passagerartransporter. Syftet är att höja standarden bland yrkesförare av lastbilar och bussar inom EU. Rådet väntas också anta rådsslutsatser som gäller vägtrafiksäkerhet och sjöfartsområdet.

Telekområdet väntas bland annat anta en allmän inriktning som gäller förslaget till förordning om gränsöverskridande leveranser av paket. Syftet är bland annat att skapa ökad jämförbarhet av priser, förbättra de nationella myndigheternas tillsyn och underlätta gränsöverskridande e-handel. Rådet kommer också att diskutera ett förslag till direktiv om en europeisk kommunikationslag.

Dokument

Kontaktperson för media

Johanna Möllerberg Nordfors, kanslichef EU-nämndens kansli, telefon 08-786 66 57, e-post johanna.mollerberg.nordfors@riksdagen.se

Ledamöter

EU-nämndens ledamöter

Pressackreditering

I anslutning till mötet kan ackrediterade journalister ställa frågor till EU-nämndens ledamöter. Journalister som vill närvara men inte har riksdagens pressackreditering kan kontakta riksdagsinformation, telefon 020-349 000, e-post riksdagsinformation@riksdagen.se