Aktuellt

Samråd i EU-nämnden inför möten i ministerrådet

Publicerad: 3 maj 2017 klockan 15.31

Regeringen samråder med EU-nämnden fredagen den 5 maj. Ett par av de frågor som tas upp är fiskeregler och skyddsåtgärder på handelsområdet.

Tid: Fredagen den 5 maj klockan 09.00
Plats: Skandiasalen, ingång Västerlånggatan 1

Observera att ingången vid Mynttorget 1 är stängd på grund av ombyggnad. Entrén vid Västerlånggatan 1 ska användas tills vidare.

Jordbruks- och fiskerådet ska diskutera fiskeregler

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) ska samråda med nämnden inför möte i rådet för jordbruk och fiske den 11 maj.

Vid mötet väntas rådet ta beslut som gäller ett förslag till förordning om hur EU genom tekniska åtgärder kan bevara fiskeresurserna och skydda de marina ekosystemen. Förslaget gäller regler som styr hur och var fiskare får fiska.

Utrikesrådet för handelsfrågor ska diskutera handelspolitik

Statssekreterare Oscar Stenström ska samråda med nämnden inför möte i utrikesrådet för handelsfrågor den 11 maj.

Vid mötet kommer rådet att diskutera handelspolitiska skyddsåtgärder, särskilt ett förslag till ny antidumpningsmetod. Det handlar om skydd mot prisdumpad och subventionerad import från länder utanför EU. EU:s ordförandeland Malta hoppas få mandat att börja förhandla med Europaparlamentet i frågan.

Ministrarna kommer också diskutera genomförandet av frihandelsavtal och förberedelser inför WTO:s kommande ministerkonferens i Buenos Aires i december.

Dokument

Kontaktperson för media

Johanna Möllerberg Nordfors, kanslichef EU-nämndens kansli, telefon 08-786 66 57, e-post johanna.mollerberg.nordfors@riksdagen.se

Ledamöter

EU-nämndens ledamöter

Pressackreditering

I anslutning till mötet kan ackrediterade journalister ställa frågor till EU-nämndens ledamöter. Journalister som vill närvara men inte har riksdagens pressackreditering kan kontakta riksdagsinformation, telefon 020-349 000, e-post riksdagsinformation@riksdagen.se