Aktuellt

Samråd i EU-nämnden inför möten i ministerrådet

Publicerad: 23 maj 2017 klockan 09.06

Regeringen samråder med EU-nämnden onsdagen den 24 maj. Några av de frågor som tas upp är nya ramar för godkännande av bilar och den europeiska rymdstrategin.

Tid: Onsdagen den 24 maj kl. 13
Plats: Skandiasalen, ingång Västerlånggatan 1

Observera att ingången vid Mynttorget 1 är stängd på grund av ombyggnad. Entrén vid Västerlånggatan 1 ska användas tills vidare.

Rådet ska besluta om nya regler för godkännande av bilar

EU- och handelsminister Ann Linde (S) ska samråda med nämnden inför möten i rådet för konkurrenskraft den 29 maj.

Rådet väntas vid mötet besluta om ett förslag om nya ramar för hur godkännande av bilar ska gå till. Syftet med de nya ramarna är bland annat att komma till rätta med de brister i regelverket som uppdagades hösten 2015. Då avslöjades brister med avgasutsläpp inom den europeiska fordonsindustrin.

Rådet väntas besluta om regler vid yrkesregleringar

EU- och handelsminister Ann Linde (S) ska samråda med nämnden inför möten i rådet för konkurrenskraft den 29 maj.

Vid mötet väntas rådet ta beslut om en gemensam ram för proportionalitetsprövningar som medlemsstaterna ska följa om de inför nya eller ändrade nationella bestämmelser kring reglerade yrken. Syftet med förslaget är att ge medlemsstaterna verktyg att göra en bedömning av rimligheten i en yrkesreglering så att regleringen står i proportion till det värde man vill skydda.

Rådet väntas besluta om skyldigheter kring nya tjänstekrav

EU- och handelsminister Ann Linde (S) ska samråda med nämnden inför möten i rådet för konkurrenskraft den 29 maj.

Vid mötet väntas rådet besluta om ett förslag om uppdaterad skyldighet för medlemsländer att anmäla nya tjänstekrav.

Rådet ska anta slutsatser kring forskning och innovation

Statssekreterare Karin Röding, Utbildningsdepartementet, ska samråda med nämnden inför möten i rådet för konkurrenskraft den 30 maj.

Rådet väntas vid mötet anta slutsatser om hur man kan effektivisera medlemsländernas rapportering till kommissionen kring forsknings- och innovationsfrågor. Förslaget innebär bland annat att viss rapportering framöver kan ske vartannat i stället för varje år.

Rådet ska diskutera en rymdstrategi för Europa

Statssekreterare Karin Röding, Utbildningsdepartementet, ska samråda med nämnden inför möten i rådet för konkurrenskraft den 30 maj.

Vid mötet kommer rådet att diskutera genomförandet av EU:s rymdstrategi. Frågorna kommer bland annat att röra hur Europa bör möta ökade globala utmaningar för rymdverksamheten och vad medlemsstaterna anser är viktigast att fokusera på EU-nivå respektive nationellt.

Dokument

Kontaktperson för media

Johanna Möllerberg Nordfors, kanslichef EU-nämndens kansli, telefon 08-786 66 57, e-post johanna.mollerberg.nordfors@riksdagen.se

Ledamöter

EU-nämndens ledamöter

Pressackreditering

I anslutning till mötet kan ackrediterade journalister ställa frågor till EU-nämndens ledamöter. Journalister som vill närvara men inte har riksdagens pressackreditering kan kontakta riksdagsinformation, telefon 020-349 000, e-post riksdagsinformation@riksdagen.se