Aktuellt

Samråd i EU-nämnden inför möten i ministerrådet

Publicerad: 18 maj 2017 klockan 09.26

Regeringen samråder med EU-nämnden fredagen den 19 maj. Ett par av de frågor som tas upp är tvistelösning vid dubbelbeskattning och ändringar i reglerna för ljud- och bildmedietjänster.

Tid: Fredagen den 19 maj klockan 09.00
Plats: Skandiasalen, ingång Västerlånggatan 1

Observera att ingången vid Mynttorget 1 är stängd på grund av ombyggnad. Entrén vid Västerlånggatan 1 ska användas tills vidare.

Ekofinrådet ska besluta om lösning av tvister vid dubbelbeskattning

Finansminister Magdalena Andersson (S) ska samråda med nämnden inför möte i rådet för ekonomiska och finansiella frågor (ekofin) den 23 maj.

Vid mötet kommer ekofinrådet besluta om ett förslag för hur tvister ska lösas vid dubbelbeskattning. Förslaget innehåller bland annat ett förfarande för hur medlemsländernas myndigheter ska kunna lösa fall av dubbelbeskattning som omfattas av gällande skatteavtal.

Rådet kommer även vid mötet att hålla en riktlinjedebatt om ett förslag till gemensam bolagsskattebas.

Rådet för utbildning, ungdom, kultur och idrott ska besluta om medietjänster

Kulturminister Alice Bah Kuhnke (MP) och gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström (S) ska samråda med nämnden inför möten i rådet för utbildning, ungdom, kultur och idrott den 22-23 maj.

Vid ett möte väntas rådet besluta om ett förslag till ändringar i det så kallade AV-direktivet, som innehåller bestämmelser om audiovisuella medietjänster. Bland annat föreslås en utjämning av reglerna för tv och beställ-tv när det gäller skydd av minderåriga, reklamregler och regler för att främja europeiska produktioner.

Rådet kommer också att hålla en diskussion på temat Bygga Europas framtid. Utgångspunkt för diskussionen är hur unga kan engageras i EU-arbetet och hur en vision för EU:s framtid kan skapas som inspirerar unga.

Rådet väntas även anta slutsatser som gäller idrott som en plattform för social delaktighet genom frivilligt arbete. I slutsatserna slås fast att frivilligt arbete inom idrotten är ett samhällsengagemang som kan främja social integration och aktivt medborgarskap samt motverka utanförskap.

Dokument

Kontaktperson för media

Johanna Möllerberg Nordfors, kanslichef EU-nämndens kansli, telefon 08-786 66 57, e-post johanna.mollerberg.nordfors@riksdagen.se

Ledamöter

EU-nämndens ledamöter

Pressackreditering

I anslutning till mötet kan ackrediterade journalister ställa frågor till EU-nämndens ledamöter. Journalister som vill närvara men inte har riksdagens pressackreditering kan kontakta riksdagsinformation, telefon 020-349 000, e-post riksdagsinformation@riksdagen.se