Aktuellt

Processerna kring miljötillstånd borde förenklas

Publicerad: 18 maj 2017 klockan 11.31

Tillståndsprocesserna inom miljölagstiftningen borde förenklas och förkortas. Det menar miljö- och jordbruksutskottet som föreslår att riksdagen riktar ett tillkännagivande, en uppmaning till regeringen om detta. S, MP och V reserverar sig mot förslaget.

Verksamheter som riskerar att påverka miljön negativt måste söka och beviljas tillstånd för att få utföra sin verksamhet. Sådana verksamheter ska prövas noga och hårda krav ska ställas för att skydda miljön. Miljö- och jordbruksutskottet anser dock att det är mycket viktigt att tillståndsprocesserna utformas på ett mer effektivt sätt än i dag. Bland annat borde handläggningstiderna i många fall kortas. Tillståndsprocesserna borde inte i onödan hindra, försena eller fördyra investeringar som moderniserar verksamheter och skapar jobb, anser utskottet.

Tillståndsprocesserna bör förenklas och förkortas

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår därför att riksdagen riktar ett tillkännagivande till regeringen om att förenkla och förkorta tillståndsprocesserna. Utskottet tycker till exempel att det borde sättas upp tydliga mål för hur lång handläggningen i olika slags tillståndsärenden ska få vara. De krav som ställs ska inte vara högre än vad som är motiverat av miljöskäl. Enligt utskottet borde det också övervägas om företag som vill göra miljöförbättrande åtgärder skulle kunna premieras genom att få en snabbare handläggning, en "grön gräddfil". Utskottet tycker att riksdagen ska uppmana regeringen till detta.

S, MP och V reserverar sig

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet håller med utskottsmajoriteten om att det är viktigt att regelverket inte i onödan försvårar eller förlänger tillståndsprocesserna. Dock pågår arbete i bland annat Regeringskansliet som syftar till att effektivisera prövningsprocessen. De tre partierna tycker därför inte att ett tillkännagivande behövs och reserverar sig mot förslaget.

Kontaktperson för media

Anna Sollerborn föredragande i miljö- och jordbruksutskottet, telefon 08-786 52 42, e-post anna.sollerborn@riksdagen.se

Planerad dag för debatt och beslut

Onsdagen den 31 maj. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Miljö- och jordbruksutskottets ledamöter

Dokument

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2016/17:MJU22 Övergripande miljöfrågor (publiceras 26 maj)