Aktuellt

Öppet seminarium om skolledarens betydelse för skolutvecklingen

Publicerad: 15 maj 2017 klockan 09.14

Utbildningsutskottet håller den 17 maj ett seminarium om skolledarens betydelse för en positiv skolutveckling. Tre ministrar deltar, liksom forskare, skolledare och representanter från myndigheter och organisationer.

Seminariet är öppet för allmänhet och media. Det sänds via webb-tv.

Tid: Onsdagen den 17 maj klockan 9–12
Plats: Andrakammarsalen

På grund av ombyggnation kommer det finnas två ingångar till Andrakammarsalen. Allmänhet går in via Riksgatan 2. Media och inbjudna gäster går in via Riksplan, Norrbro 1B.

Hitta till riksdagen 

Program

9.00 Inledning

Lena Hallengren (S), utbildningsutskottets ordförande

9.05 Samtal om regeringens syn på skolledarrollen

 • Gustav Fridolin (MP), utbildningsminister
 • Anna Ekström (S), gymnasie- och kunskapslyftsminister
 • Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning och forskning

9.30 Två forskares perspektiv

 • Ulf Blossing, universitetslektor, Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet
 • Helene Ärlestig, universitetslektor, Centrum för skolledarutveckling, Statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet

ca 9.45 Rektorsutbildningen och rektorslyftet

Niclas Westin, enhetschef, och Gunnar Krigholm, undervisningsråd, Enheten för skolans organisation och ledning, Skolverket

9.55 Rektorsutbildning i annat land

Gunnar Krigholm, undervisningsråd, Enheten för skolans organisation och ledning, Skolverket

10.00 Rektor som gått rektorsutbildningen

Christopher Nottberg, före detta rektor, gymnasie- och vuxenutbildningschef, Täby kommun

10.05 Skolkommissionens slutbetänkande

Björn Åstrand, ledamot i Skolkommissionen

10.15 Skolchefsinstitutet vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping

Stephan Rapp, vd och akademisk ledare för Högskolan för lärande och kommunikation, Högskolan i Jönköping

10.25 Paus

10.45 Tre exempel från den praktiska verksamheten

 • Peter Fredriksson, skolchef, Södertälje kommun
 • Erica Andrén, rektor, Älvkullegymnasiet, Karlstads kommun
 • Anders Ringård, rektor, friskolan Lust&Lära, Bollnäs kommun

ca 11.05 Korta kommentarer

 • Ann-Charlotte Gavelin Rydman, ordförande, Lärarförbundet skolledare
 • Matz Nilsson, ordförande, Sveriges Skolledarförbund
 • Per-Arne Andersson, chef för avdelningen för utbildning och arbetsmarknad, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
 • Ulla Hamilton, vd, Friskolornas riksförbund

11.25 Frågor från ledamöterna

11.55 Avslutning

Christer Nylander (L), utbildningsutskottets vice ordförande

Webb-tv

Utfrågningen går att följa via riksdagens webb-tv.

Kontaktperson för media

Amelie Andersson, utskottshandläggare, utbildningsutskottets kansli , telefon 08-786 59 77, e-post amelie.andersson@riksdagen.se.

Pressackreditering

Journalister som vill närvara men inte har riksdagens pressackreditering kan kontakta riksdagsinformation, telefon 020-349 000, e-post riksdagsinformation@riksdagen.se.