Aktuellt

Hållbar utveckling och Agenda 2030 i fokus vid PA-UfM:s 13:e församlingssession

Publicerad: 15 maj 2017 klockan 14.24

Den 12-13 maj deltog riksdagens delegation till den Parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet (PA-UfM) i den årliga församlingssessionen i Rom, Italien. Temat för årets församlingssession var Hållbar utveckling och nya arbetstillfällen i medelhavsområdet – Med4Jobs och Agenda 2030.

Mötet leddes av italienska deputeradekammarens talman Laura Boldrini. Därtill deltog även bland annat EU:s representant för utrikesfrågor och säkerhetspolitik Federica Mogherini. Vid sessionen antogs ett antal rekommendationer med fokus på kvinnors villkor, bekämpandet av terrorism, behovet av jobbskapande åtgärder, miljöfrågor samt en hållbar samhällsutveckling.

Förstärkt samarbete diskuterades

Vid PA-UfM:s session, som var den 13:e i ordningen, samlades parlamentariker från medlemsländerna i Europa, Mellanöstern och Nordafrika för att diskutera behovet av ett utökat och fördjupat samarbete för att möta regionens utmaningar. Bland annat diskuterades ett stärkt samarbete inom politik, ekonomi, kultur, miljö och kvinnors rättigheter. Delegationsmedlem Yasmine Larsson (S), vice ordförande i PA-UfM:s utskott för kvinnors rättigheter, höll ett anförande i plenum där hon presenterade utskottets slutsatser och rekommendation. Rekommendationen fokuserade i år på kvinnors deltagande på ledande positioner och vid beslutsfattande. Därtill deltog delegationsmedlem Amir Adan (M), medlem av PA-UfM:s politiska utskott, vid såväl utskottsmötet som församlingssessionen.

Utskotten antog rekommendationer

Samtliga fem permanenta utskott antog rekommendationer på sina respektive områden. Rekommendationerna handlar bland annat om behovet av jobbskapande åtgärder, parlamentens roll i värnandet och främjandet av mänskliga rättigheter, säkerställandet av migranters säkerhet i Medelhavsområdet, bekämpande av terrorism, främjande av jämställdhet samt miljö- och utsläppsproblematiken i regionen.

Dokument

Kontaktperson för media

Petra Sjöström, internationell senior rådgivare, telefonnummer 08-786 59 25, e-post petra.sjostrom@riksdagen.se

Ledamöter