Aktuellt

Samråd i EU-nämnden inför möten i ministerrådet

Publicerad: 11 maj 2017 klockan 11.31

Regeringen samråder med EU-nämnden fredagen den 12 maj. Några av de frågor som tas upp är EU:s globala strategi för säkerhet och försvar, solidaritet vid fördelning av asylsökande och förhandlingarna om Storbritanniens utträde ur EU.

Tid: Fredagen den 12 maj klockan 09.00
Plats: Skandiasalen, ingång Västerlånggatan 1

Observera att ingången vid Mynttorget 1 är stängd på grund av ombyggnad. Entrén vid Västerlånggatan 1 ska användas tills vidare.

Utrikesrådet ska diskutera säkerhets- och försvarsfrågor

Isabella Lövin (MP), minister för utvecklingssamarbete och klimat, försvarsminister Peter Hultqvist (S) och kabinettssekreterare Annika Söder ska samråda med nämnden inför möten i rådet för utrikes frågor den 15,18 och 19 maj.

Rådet för utrikes frågor ska vid sitt möte den 15 maj diskutera ett utkast till slutsatser som gäller genomförandet av EU:s globala strategi på säkerhets- och försvarsområdet. Slutsatserna väntas sedan antas av utrikesrådet för försvarsfrågor den 18 maj. Rådet för utrikes frågor kommer även att diskutera EU:s strategiska relationer med Afrika, Afrikas horn och det östliga partnerskapet.

Utrikesrådet för utvecklingsfrågor kommer att anta slutsatser som gäller den humanitära situationen i Syrien, Jemen och flera afrikanska länder. Rådet kommer också att diskutera hur EU ska utforma avtal och samarbeten med Afrika, Västindien och Stillahavsländerna efter att det nuvarande så kallade Cotonouavtalet slutar gälla.

Rådet för rättsliga och inrikes frågor diskuterar omfördelning av asylsökande

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) och inrikesminister Anders Ygeman (S) ska samråda med nämnden inför mötet i rådet för rättsliga och inrikes frågor den 18 maj.

Vid mötet kommer rådet diskutera principerna om ansvar och solidaritet vid omfördelning av asylsökande. Diskussionen är ett led i den omarbetning av Dublinförordningen som har påbörjats. Ett reviderat förslag till Dublinförordning kan förväntas först när frågan om solidaritet och omfördelning har diskuterats färdigt.

Ministrarna ska också anta slutsatser som gäller EU:s prioriteringar i kampen mot grov organiserad brottslighet för perioden 2018-2021.

Allmänna rådet diskuterar Brexit och förberedelser inför Europeiska rådet i juni

EU- och handelsminister Ann Linde (S) ska samråda med nämnden inför möten i rådet för allmänna frågor den 16 och 22 maj.

Vid det första mötet ska allmänna rådet diskutera förberedelser inför Europeiska rådets möte den 22-23 juni då frågor om bland annat migration, säkerhet, försvar, tillväxt och konkurrenskraft kommer att tas upp.

Vid det andra mötet väntas rådet fatta beslut om att EU-kommissionen får börja förhandla med Storbritannien om villkoren för landets utträde ur EU, utifrån de riktlinjer som Europeiska rådet antog i slutet av april.

Dokument

Kontaktperson för media

Johanna Möllerberg Nordfors, kanslichef EU-nämndens kansli, telefon 08-786 66 57, e-post johanna.mollerberg.nordfors@riksdagen.se

Ledamöter

EU-nämndens ledamöter

Pressackreditering

I anslutning till mötet kan ackrediterade journalister ställa frågor till EU-nämndens ledamöter. Journalister som vill närvara men inte har riksdagens pressackreditering kan kontakta riksdagsinformation, telefon 020-349 000, e-post riksdagsinformation@riksdagen.se