Aktuellt

Nej till regeringens förslag om privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad vård

Publicerad: 11 maj 2017 klockan 09.56

Socialutskottet säger nej till regeringens förslag om privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård. Regeringen har föreslagit att det ska stå tydligare i lagen att den offentligt finansierade sjukvården får ge hälso- och sjukvård inom ramen för en privat sjukvårdsförsäkring enbart om principerna om människovärde, behov och solidaritet inte sätts åt sidan. S, MP och V reserverar sig och vill istället att utskottet säger ja till regeringens förslag.

Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska prioriteringar i vården bygga på bland annat följande principer:

  • Människovärdesprincipen: alla människor har lika värde och samma rätt oberoende av personliga egenskaper och funktioner i samhället.
  • Behovs- och solidaritetsprincipen: resurserna bör fördelas efter behov.

Göra lagen tydligare

Regeringen har lämnat ett förslag om en lagändring som ska göra det tydligare att den offentligt finansierade hälso- och sjukvården får ge hälso- och sjukvård inom ramen för en privat sjukvårdsförsäkring enbart om principerna om människovärde, behov och solidaritet inte åsidosätts. När ett landsting låter någon annan utföra uppgifter som landstinget ansvarar för enligt hälso- och sjukvårdslagen ska avtalet även innehålla villkor om detta. Syftet med regeringens förslag är att motverka risken att det utvecklas ett parallellt sjukvårdssystem som innebär att patienter vars vård är offentligt finansierad missgynnas i förhållande till patienter med en sjukvårdsförsäkring.

Riskerar få negativa konsekvenser

Socialutskottet konstaterar att antalet privata sjukvårdsförsäkringar har ökat kraftigt under senare år och att omkring 650 000 personer numera har en sådan försäkring. Utskottet anser dock att regeringen inte har visat att det på grund av de privata sjukvårdsförsäkringarna görs avsteg från de principer som gäller inom hälso- och sjukvården. Regeringens förslag riskerar snarare att få negativa konsekvenser för tillgängligheten inom den offentliga hälso- och sjukvården, menar utskottet, som inte tycker att regeringen har visat att det finns något behov av den här lagändringen. Därför föreslår socialutskottet att riksdagen ska säga nej till regeringens förslag.

Ställningstagandet innebär att utskottet säger ja till motioner från Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna samt Sverigedemokraterna.

S, MP och V håller inte med

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverar sig mot utskottets förslag. Partierna anser att regeringens förslag är väl avvägt och vill att riksdagen säger ja till det. De delar regeringens bedömning att lagändringen behövs för att motverka risken att det utvecklas ett parallellt sjukvårdssystem som innebär att patienter vars vård är offentligt finansierad missgynnas i förhållande till patienter med en sjukvårdsförsäkring.

Kontaktperson för media

Cecilia Persson, föredragande socialutskottet, telefon 08-786 43 67, e-post cecilia.persson@riksdagen.se

Planerad dag för debatt och beslut

Onsdagen den 31 maj. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Socialutskottets ledamöter

Dokument

Socialutskottets betänkande 2016/17:SoU22 Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård (publiceras den 26 maj)