Aktuellt

Samråd i EU-nämnden inför möten i ministerrådet

Publicerad: 8 juni 2017 klockan 09.52

Regeringen samråder med EU-nämnden fredagen den 9 juni. Några av de frågor som tas upp är ekologisk produktion, utstationering av arbetstagare, den europeiska pelaren för sociala rättigheter och fetma hos barn.

Tid: Fredagen den 9 juni klockan 09.00
Plats: Skandiasalen, ingång Västerlånggatan 1

Observera att ingången vid Mynttorget 1 är stängd på grund av ombyggnad. Entrén vid Västerlånggatan 1 ska användas tills vidare.

Jordbruks- och fiskerådet ska få information om ekologisk produktion

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) ska samråda med nämnden inför möte i rådet för jordbruk och fiske den 12 juni.

Vid mötet kommer rådet diskutera förslaget till förordning om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter. Rådet ska även få en uppdatering av hur det ser ut på marknaden för mejeriprodukter.

Sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor

Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) ska samråda med nämnden inför möten i rådet för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor den 15-16 juni.

Vid möte i rådet för sysselsättning och socialpolitik kommer rådet att anta en allmän inriktning som gäller direktivet om utstationering av arbetstagare och en som gäller ett direktiv om skydd för arbetstagare som riskerar att utsättas för de skadliga ämnena carciogener och mutagena ämnen i arbetet.

Rådet för sysselsättning väntas även diskutera medlemsländernas sysselsättningspolitik inom ramen för den europeiska planeringsterminen och anta slutsatser för hur det kan göras lönsamt att arbeta.

Rådet för hälso- och sjukvård kommer att anta slutsatser om åtgärder för att stoppa den pågående ökningen av fetma hos barn och om frivilligt samarbete mellan medlemsländernas olika system för hälso- och sjukvård.

Rådet för hälso- och sjukvård väntas också diskutera EU-kommissionens förslag om en europeisk pelare för sociala rättigheter som innehåller principer för lika möjligheter och tillträde till arbetsmarknaden, rättvisa arbetsvillkor samt socialt skydd och inkludering.

Dokument

Kontaktperson för media

Johanna Möllerberg Nordfors, kanslichef EU-nämndens kansli, telefon 08-786 66 57, e-post johanna.mollerberg.nordfors@riksdagen.se

Ledamöter

EU-nämndens ledamöter

Pressackreditering

I anslutning till mötet kan ackrediterade journalister ställa frågor till EU-nämndens ledamöter. Journalister som vill närvara men inte har riksdagens pressackreditering kan kontakta riksdagsinformation, telefon 020-349 000, e-post riksdagsinformation@riksdagen.se