Aktuellt

Migration präglade Europarådets parlamentariska församlings möte

Publicerad: 30 juni 2017 klockan 09.56

Den 26–30 juni april höll Europarådets parlamentariska församling, PACE, sin tredje session för året i Strasbourg. Sessionen präglades främst av debatter kring olika aspekter av migration. Tolv riksdagsledamöter deltog under veckan och de höll flera anföranden bland annat på teman om jämställdhet och sexuella trakasserier av kvinnor.

Under PACE:s möte i Strasbourg var huvudfokus Europa och migration. Debatter hölls om rapporter som handlade om olika aspekter av migration. Till exempel om humanitära och politiska aspekter men också om integration av flyktingar och hur migration kan vara en möjlighet för europeisk utveckling. Den svenske justitie- och migrationsministern Morgan Johansson (S) hade bjudits in av PACE och höll ett tal till församlingen om utmaningar och möjligheter kring migration.

Förtroendet för församlingens president

Efter sin resa till Syrien i mars har PACE:s president Pedro Agramunt vägrat att avgå trots uppmaningar och tydligt misstroende bland ledamöterna i församlingen, inte minst bland de svenska ledamöterna. Vid församlingen röstade parlamentarikerna därför igenom en ändring i församlingens regelverk som innebär att en president och andra höga företrädare kan avsättas av församlingen genom misstroendeomröstning.

Korruptionsanklagelser ska utredas

Under sessionen godkändes även den oberoende kommission som ska utreda anklagelserna om korruption bland ledamöterna i församlingen. I kommissionen ingår bland annat Elisabet Fura från Sverige, tidigare chefs-JO. Rapporten ska vara klar senast i slutet av 2017.

Sexuella trakasserier och jämställdhet

Under debatten om sexuella trakasserier av kvinnor höll flera svenska ledamöter anföranden, och några lyfte i det sammanhanget frågor om jämställdhet.

Andra frågor som debatterades

Vid sessionen debatterades också Europas kamp mot terrorism, medias roll i att ge insyn i den politiska processen och situationen i Vitryssland.

Dokument

Om sessionen på PACE:s webbplats

Kontaktperson för media

Karin McDonald, senior internationell rådgivare, Riksdagens internationella kansli, telefon 08-786 57 54, e-post karin.mcdonald@riksdagen.se

Ledamöter