Aktuellt

Migrationsfrågor i fokus vid internationellt möte

Publicerad: 22 juni 2017 klockan 08.22

Tolv riksdagsledamöter deltar när Europarådets parlamentariska församling, PACE, håller sommarsession i Strasbourg den 26–30 juni. I fokus för mötet står frågor om Europa och migration.

Under mötet kommer parlamentarikerna bland annat att debattera olika rapporter på temat migration. Rapporterna handlar om hur man ska möta de humanitära och politiska utmaningarna med migration, konsekvenserna för mänskliga rättigheter, migration som en möjlighet för europeisk utveckling samt integration av flyktingar. Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) är en av flera inbjudna talare på temat.

Under veckan ska också andra aktuella frågor diskuteras. Här märks bland annat frågan om ansvarsutkrävande för församlingens ledamöter, hur man kan främja etiska riktlinjer för att bekämpa korruption och vilken roll församlingen kan spela i detta arbete.

Debatter kommer också hållas kring situationen i Vitryssland och hur politiskt inflytande över fria medier kan begränsas.

Dokument

Kontaktperson för media

Karin McDonald, senior internationell rådgivare, Riksdagens internationella kansli, telefon 08-786 54 51, e-post karin.mcdonald@riksdagen.se.

Ledamöter