Aktuellt

Samråd i EU-nämnden inför Europeiska rådets möte och ministerrådsmöte

Publicerad: 20 juni 2017 klockan 13.00

Regeringen samråder med EU-nämnden onsdagen den 21 juni. Samrådet med statsminister Stefan Löfven (S) klockan 10 är öppet för allmänhet och media. Inför ministerrådsmötet om energifrågor behandlas bland annat paketet om ren energi.

Tid: Onsdagen den 21 juni kl. 8.30 respektive kl. 10.00
Plats: Skandiasalen, ingång Västerlånggatan 1

Observera att ingången vid Mynttorget 1 är stängd på grund av ombyggnad. Entrén vid Västerlånggatan 1 ska användas tills vidare.

Europeiska rådet ska diskutera migration

Statsminister Stefan Löfven (S) ska samråda med nämnden inför möte i Europeiska rådet den 22-23 juni.

Vid mötet antas rådet diskutera frågor om migration, säkerhet och försvar och brexitförhandlingarna. Bland annat kommer rådet att utvärdera genomförandet av åtgärderna för att hejda migrationsflödet längs den centrala Medelhavsrutten.

Ministerrådet väntas anta allmän riktlinje om lägre energitillförsel

Statssekreterare Nils Vikmång ska samråda med nämnden inför möte i rådet för transport, telekommunikation och energi den 26 juni.

Vid mötet väntas rådet anta allmänna riktlinjer om två av direktivförslagen i paketet om ren energi. Det ena förslaget om energieffektivitet handlar bland annat om bindande mål för lägre energitillförsel till år 2030 inom EU. Det andra förslaget handlar om byggnaders energiprestanda.

Rådet planerar också att diskutera hur medlemsländernas sammanlänkningsmål för energiinfrastrukturen ska tas om hand i paketet om ren energi. Målet innebär att varje medlemsstat ska ha en handelskapacitet till grannländer om minst 10 procent av landets elproduktion till 2020. Därefter föreslås målet höjas till 15 procent fram till 2030.

Dokument

Kontaktperson för media

Johanna Möllerberg Nordfors, kanslichef EU-nämndens kansli, telefon 08-786 66 57, e-post johanna.mollerberg.nordfors@riksdagen.se

Ledamöter

EU-nämndens ledamöter

Pressackreditering

I anslutning till mötet kan ackrediterade journalister ställa frågor till EU-nämndens ledamöter. Journalister som vill närvara men inte har riksdagens pressackreditering kan kontakta riksdagsinformation, telefon 020-349 000, e-post riksdagsinformation@riksdagen.se