Aktuellt

Regeringen har inte varit transparent med sin redovisning i budgetpropositionen för 2017

Publicerad: 15 juni 2017 klockan 14.53

Regeringen bör redovisa sysselsättningseffekter av de reformer man föreslår. Regeringen bör också sätta utgiftstaket på en nivå så att det återfår sin styrande effekt. Det anser finansutskottet som föreslår att riksdagen uppmanar regeringen till detta i två tillkännagivanden.

Finansutskottet kom med de här förslagen i samband med behandlingen av regeringens skrivelse om Riksrevisionens rapport om transparensen i budgetpropositionen för 2017.

Utskottet konstaterar att regeringen inte är transparent med sin redovisning av sysselsättningseffekterna av de reformer man föreslår. Hittills har regeringen enbart gjort en samlad bedömning av hur reformer påverkar den makroekonomiska utvecklingen. Enligt utskottet försvårar detta för riksdagen och i förlängningen medborgarna att granska regeringens politik. Därför föreslår finansutskottet att riksdagen ska rikta ett tillkännagivande till regeringen om att redovisa sysselsättningseffekter av de reformer som föreslås och aviseras i budgetpropositionen.

Finansutskottet anser också att regeringen bör ta till sig vad Riksrevisionen ser som problem angående utgiftstaket. Riksrevisionen anser att marginalerna för utgifter i statens budget är stora framöver. Om marginalerna inte används innebär det att nivåerna på utgiftstaket är så högt satta att taket inte längre har någon styrande verkan eller fungerar som stöd för att uppnå överskottsmålet. Utskottet anser att regeringen bör sätta utgiftstak så att det återfår sin styrande effekt och föreslår att riksdagen riktar ett tillkännagivande till regeringen om detta.

Bakom förslagen till tillkännagivanden finns ett motionsförslag från Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna.

S, MP och V reserverar sig

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverar sig mot utskottets förslag till tillkännagivanden. Partierna menar att det är vanskligt att ställa krav på beräkningar av sysselsättningseffekter av enskilda reformer och att de ska redovisas i budgetpropositionen. I stället för att förbättra transparensen i redovisningen av reformernas effekter riskerar en sådan redovisning att försämra transparensen.

S, MP och V vill heller inte ha något tillkännagivande om utgiftstaket. Här pekar partierna på att utgiftstaket inte är något utgiftsmål. Ett ledigt utrymme under utgiftstaket betyder inte att det också finns ett utrymme för reformer som ökar de takbegränsade utgifterna. Reformer på utgiftssidan kan genomföras först efter att de stämts av mot målet för det finansiella sparandet och de inkomstförstärkningar som i så fall kan komma att krävas. Dessutom konstaterar S, MP och V att det också är en skillnad mellan olika partiers uppfattning om hur stort omfånget på välfärden ska vara.

Kontaktperson för media

Ann-Charlott Tunved, föredragande finansutskottet, telefon 08-786 63 48, e-post ann-charlott.tunved@riksdagen.se

Planerad dag för debatt och beslut

Onsdagen den 21 juni. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Finansutskottets ledamöter

Dokument

Finansutskottets betänkande 2016/17:FiU20 Riktlinjer för den ekonomiska politiken (publiceras den 16 juni)