Planerat tekniskt arbete på webbplatsen

Under torsdag förmiddag pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen som kan innebära vissa störningar. Under arbetet genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Aktuellt

Besöksnäring och innovationer på programmet vid Uppsalabesök

Publicerad: 13 juni 2017 klockan 11.29

Den 12 juni besökte riksdagens förste vice talman Tobias Billström (M) Uppsala läns valkrets, tillsammans med riksdagsledamöter från valkretsen. Besöket gjordes i samarbete med landshövding Göran Enander.

Delegationen besöker Österbybruk.

Delegationen besöker Österbybruk. Foto: Riksdagsförvaltningen

Syftet med programmet för besöket var att belysa frågor som är aktuella och viktiga för framtid och utveckling i regionen. Bland frågorna som togs upp vid de olika studiebesöken under dagen var besöksnäring, kulturarv, kärnbränsle, miljöskydd och näringsliv samt innovation.

I besöket deltog riksdagsledamöterna Agneta Gille (S), Gustaf Lantz (S), Jessika Roswall (M), Marta Obminska (M), Josef Fransson (SD), Niclas Malmberg (MP), Solveig Zander (C), Emma Wallrup (V), Maria Weimer (L) och Mikael Oscarsson (KD).

Dagen avslutades med middag i landshövdingens residens dit riksdagsledamöter samt aktuella personer från valkretsen har bjudits in. Förste vice talmannen och landshövdingen stod som värdar för middagen.

Bakgrund

Tidigare har talmannen genomfört vår- och höstmiddagar i Stockholm. Talman Urban Ahlin har infört att talmannens höstmiddag istället läggs ute i landets valkretsar fördelad till olika tillfällen, kopplade till studiebesök om varje regions framtidsfrågor. Talmansbesöken i valkretsarna har ett tydligt ledamotsperspektiv och initiativet kommer från riksdagen. Talmannen eller någon av de vice talmännen tillsammans med landshövdingen i respektive län står som värdar för evenemanget.