Aktuellt

Öppen utfrågning om Riksrevisionen – en del av riksdagens kontrollmakt

Publicerad: 12 juni 2017 klockan 11.32

Uppdaterad: 13 juni 2017 klockan 16.33

Konstitutionsutskottet, KU, håller den 15 juni en öppen utfrågning på temat Riksrevisionen – en del av riksdagens kontrollmakt. Utfrågningen är öppen för allmänhet och media. Den sänds via webb-tv.

Tid: Torsdagen den 15 juni klockan 9–12
Plats: Andrakammarsalen

På grund av ombyggnation kommer det finnas två ingångar till Andrakammarsalen. Allmänhet går in via Riksgatan 2. Media och inbjudna gäster går in via Riksplan, Norrbro 1B.

Hitta till riksdagen

Program

9.00
Inledning
Andreas Norlén (M), ordförande i konstitutionsutskottet

9.05
Riksrevisionens framväxt – varför ville riksdagen ha en riksrevision?
Magnus Isberg, före detta kanslichef konstitutionsutskottet

9.20
Relationen mellan riksdagen och Riksrevisionen: blev det som tänkt?

  • Jörgen Hellman (S), ordförande i Riksrevisionens parlamentariska råd, riksdagsledamot
  • Elisabeth Svantesson (M), ordförande för riksdagens utredning 2008/09 om Riksrevisionen, riksdagsledamot

9.35
Riksrevisionen i gransknings- och utvärderingslandskapet
Per Molander, tidigare generaldirektör för Inspektionen för socialförsäkringen

9.55
Att granska offentlig verksamhet: Hur? Vad? Varför?
Anna Skarhed, Justitiekansler

10.15
Frågor från utskottets ledamöter

10.45
Paus

11.05
Det europeiska perspektivet
HG Wessberg, ledamot i EU:s revisionsrätt

11.25
Det finländska perspektivet
Tytti Yli-Viikari, Generaldirektör, Statens revisionsverk i Finland

11.45
Frågor från utskottets ledamöter

Avslutning
Hans Ekström (S), ledamot i konstitutionsutskottet

Webb-tv

Utfrågningen går att följa via riksdagens webb-tv.

Kontaktperson för media

Hans Hegeland, utskottsråd konstitutionsutskottet, telefon 0707-66 31 62, e-post hans.hegeland@riksdagen.se

Pressackreditering

Journalister som vill närvara men inte har riksdagens pressackreditering kan kontakta riksdagsinformation, telefon 020-349 000, e-post riksdagsinformation@riksdagen.se.