Aktuellt

Öppen utfrågning om internationell handel

Publicerad: 13 juni 2017 klockan 10.22

Den 15 juni håller näringsutskottet en öppen utfrågning om internationell handel. Syftet med utfrågningen är att belysa dels hur synen på handel mellan länder utvecklats över tid, dels det aktuella läget för internationell handel.  

Särskilt fokus kommer att ligga på krafterna för frihandel och protektionism, hur de växlat och deras betydelse för olika aktörer.

Seminariet är öppet för allmänhet och media. Det sänds via webb-tv och i SVT Forum.

Tid: Torsdagen den 15 juni klockan 09.00–12.00
Plats: Förstakammarsalen, ingång Riksplan

Hitta till riksdagen

Program

9.00
Inledning
Jennie Nilsson (S), ordförande, näringsutskottet

09.05
Förändringsprocesser i den internationella handeln

Claes-Göran Alvstam, professor emeritus i ekonomisk geografi, Handelshögskolan i Göteborg

Handeln med Storbritannien efter brexit
Anna Stellinger, generaldirektör, Kommerskollegium

Röster om möjligheter och utmaningar med internationell handel

  • Lena Johansson, generalsekreterare, ICC
  • Mikael Karlsson, fil.dr. i miljö- och energisystem, KTH
  • Sara Övreby, Manager Global Public Affairs, Scania

10.15
Paus

10.40
Regeringens syn på internationell handel
Ann Linde (S), EU- och handelsminister

10.55
Frågestund

11.55
Avslutning

Lars Hjälmered (M), vice ordförande, näringsutskottet

Webb-tv

Utfrågningen går att följa via riksdagens webb-tv.

Kontaktperson för media

Christina Ribbhagen, föredragande, näringsutskottet, telefon 072-585 27 43, e-post christina.ribbhagen@riksdagen.se

Pressackreditering

Journalister som vill närvara men inte har riksdagens pressackreditering kan kontakta riksdagsinformation, telefon 020-349 000, e-post riksdagsinformation@riksdagen.se.