Aktuellt

Förtroende, transparens och tradition – nycklar till en hållbar Barentsregion

Publicerad: 12 juni 2017 klockan 16.19

Den 6–9 juni deltog en delegation med fyra riksdagsledamöter vid den 8:e parlamentariska Barentskonferensen. Konferensen äger rum vartannat år och hölls den här gången i Narjan-Mar i Nenetsdistriktet i norra Ryssland.

Vid Barentskonferensen samlades parlamentariker från Ryssland, Finland, Sverige och Norge samt representanter från den regionala nivån, för att diskutera regionens utmaningar och potential. Det övergripande temat för konferensen var "Working Together for Innovative, Smart and Sustainable Barents Region. Trust, Transparency, Tradition". Konferensen inleddes av vice talmannen för det ryska parlamentet, Olga Epifanova, följd av Nenetsdistriktets guvernör och den svenska chefen för det internationella Barentssekretariatet, Tomas Hallberg.

Klimatfrågor och mellanfolklig regional dialog

De församlade parlamentarikerna diskuterade bland annat klimatförändringar och ursprungsbefolkningarnas rättigheter, besöksnäringen, behovet av mellanfolkliga regionala kontakter och dialog samt ungdomsutbyte. Från den svenska delegationen deltog Emilia Töyrä (S) samt Stina Bergström (MP) med anföranden. Vid efterföljande diskussioner lyfte Staffan Danielsson (C) bland annat frågan om vikten av ett Nordenkontor i Ryssland.

Konferensen antog en resolution

Sverige deltog aktivt i arbetet med att utarbeta den resolution som konferensen antog vid den avslutande delen. Resolutionen fokuserade främst på infrastruktur, miljöskydd och klimatfrågor, hälsa och välbefinnande, ungdoms- och kulturfrågor samt ursprungsbefolkningarnas rättigheter. Från den svenska delegationen deltog Lars Mejern Larsson (S), i egenskap av delegationsordförande, och Stina Bergström (MP) i resolutionsarbetet. Sverige verkade särskilt för skrivningar om skyddandet av ursprungsbefolkningarnas rättigheter liksom att inkludera klimatavtalet i Paris i resolutionstexten.

Ledamöter