Aktuellt

Ja till svenskt deltagande i internationella militära insatser

Publicerad: 1 juni 2017 klockan 10.14

Regeringen har lämnat förslag om svenskt deltagande med väpnade styrkor i tre olika internationella insatser. Det gäller FN:s stabiliseringsinsats i Mali, den militära utbildningsinsatsen i Irak och EU:s marina operation Atalanta. Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Sverige deltar sedan tidigare med väpnade styrkor i FN-insatsen i Mali och i utbildningsinsatsen i Irak och har vid tidigare tillfällen deltagit i EU:s marina operation. Deltagandet i insatserna har godkänts av riksdagen efter förslag från regeringen. Regeringen har nu lämnat nya förslag om svenskt deltagande i dessa insatser.

FN:s stabiliseringsinsats i Mali

FN:s insats i Mali, Minusma, ska bidra till förbättrad säkerhet, till att Malis regering återfår kontroll över hela landet och till att stödja långsiktigt hållbara lösningar på krisen i landet. Regeringen vill ställa en svensk väpnad styrka bestående av högst 470 personer till förfogande för deltagande i Mali-insatsen. Deltagandet ska gälla till den 30 juni 2018, under förutsättning att det även fortsättningsvis finns ett giltigt mandat för styrkan enligt beslut av FN:s säkerhetsråd.

Den militära utbildningsinsatsen i Irak

I Irak pågår en militär utbildningsinsats som genomförs av den globala koalitionen mot terrororganisationen Daish. Regeringen vill ställa en svensk väpnad styrka bestående av högst 220 personer till förfogande för att på irakisk inbjudan delta i utbildningsinsatsen i Irak. Deltagandet gäller till och med den 31 december 2017. Den svenska styrkan i Irak ska fortsätta att utbilda irakiska försvarsstyrkor för att stärka det irakiska försvarets förmåga i kampen mot Daish.

EU:s marina operation Atalanta

Europeiska unionens marina insats, Atalanta, arbetar med säkerheten på vattnet utanför Somalias kust. Regeringen föreslår att Sverige under högst tre månader 2017 ställer en svensk beväpnad styrka till förfogande för att delta i Atalanta. Styrkan ska bestå av högst 135 personer. Deltagandet ska gälla under förutsättning att det även fortsättningsvis finns ett giltigt mandat för styrkan enligt beslut i FN:s säkerhetsråd.

Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet föreslår att riksdagen ska säga ja till regeringens förslag om deltagande i alla tre insatserna.

SD vill ha mindre styrka i Irak

Sverigedemokraterna reserverar sig mot förslaget om deltagande i insatsen i Irak. Partiet anser att den svenska väpnade styrkan bör bestå av högst 120 personer.

Kontaktpersoner för media

Planerad dag för debatter och beslut

Torsdagen den 8 juni. Debatterna sänds via webb-tv.

Ledamöter

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets ledamöter

Dokument

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkanden publiceras den 2 juni.