Aktuellt

Samråd i EU-nämnden inför möten i ministerrådet

Publicerad: 5 juli 2017 klockan 11.24

Regeringen samråder med EU-nämnden fredagen den 7 juli. En av de frågor som tas upp är åtgärder mot dåliga lån i den europeiska banksektorn.

Tid: Fredagen den 7 juli kl. 10
Plats: Skandiasalen, ingång Västerlånggatan 1

Observera att ingången vid Mynttorget 1 är stängd på grund av ombyggnad. Entrén vid Västerlånggatan 1 ska användas tills vidare.

Ekofinrådet väntas besluta om åtgärder mot dåliga lån

Finansminister Magdalena Andersson (S) ska samråda med nämnden inför möten i rådet för ekonomiska och finansiella frågor, Ekofin, den 11 juli.

Rådet väntas vid mötet anta rådsslutsatser om åtgärder för att motverka dåliga lån i den europeiska banksektorn. Bland annat handlar det om att ta fram tydliga riktlinjer för hur bankerna ska redovisa lån och att tillsynsmyndigheterna ska få tillräckliga verktyg för att övervaka bankerna. Utifrån en rapport om dåliga lån i EU förväntas ministrarna också diskutera frågan.

Rådet planerar också att anta slutsatser om olika sätt att stärka EU:s kapitalmarknad. Det handlar till exempel om att stödja initiativ inom finansmarknaden som främjar hållbarhet och teknisk utveckling.

Vid mötet kommer rådet också att diskutera det estniska ordförandeskapets arbetsprogram för Ekofin de kommande sex månaderna.

Dokument

Kontaktperson för media

Johanna Möllerberg Nordfors, kanslichef EU-nämndens kansli, telefon 08-786 66 57, e-post johanna.mollerberg.nordfors@riksdagen.se

Ledamöter

EU-nämndens ledamöter

Pressackreditering

I anslutning till mötet kan ackrediterade journalister ställa frågor till EU-nämndens ledamöter. Journalister som vill närvara men inte har riksdagens pressackreditering kan kontakta riksdagsinformation, telefon 020-349 000, e-post riksdagsinformation@riksdagen.se