Aktuellt

Riksdagsledamöter deltar i OSSE:s sommarmöte i Minsk

Publicerad: 4 juli 2017 klockan 15.27

Den 5–9 juli deltar svenska riksdagsledamöter i OSSE:s parlamentariska församlings session i Minsk, Vitryssland. Temat för årets session är ökad tillit och samarbete för fred och välstånd i OSSE regionen.

Den årliga sessionens möten och debatter kommer att behandla Minsk deklarationen. Deklarationen ska ge rekommendationer till regeringar, parlament och det internationella samfundet gällande säkerhet, ekonomi, miljö och mänskliga rättigheter. Sessionen samlar över 300 parlamentariker från 57 länder.

Riksdagens OSSE delegation

Riksdagens delegation deltar med åtta ledamöter. I anslutning till sessionen kommer den svenska delegationen att arrangera ett seminarium om mänskliga rättigheter i Vitryssland under ledning av Kent Härstedt (S), ordförande för arbetsgruppen om Vitryssland. Han är även ordförande för den svenska delegationen och vice president i OSSE PF.

Delegationens vice ordförande Margareta Cederfelt (M) kommer i egenskap av rapportör för kommittén för säkerhet och politik att redovisa sin rapport.

Vid sessionens avslutning tillsätts ett antal positioner inom OSSE PF, Margareta Cederfelt (M) kandiderar till positionen som vice president för OSSE PF.

Bildades 1991

Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, OSSE, är en sammanslutning för säkerhetspolitisk dialog och samverkan i Europa. Organisationen arbetar för att förebygga konflikter och skydda mänskliga rättigheter. OSSE:s parlamentariska församling bildades 1991 och består av parlamentariker från OSSE:s 57 medlemsländer.

Kontaktperson för media

Fredrik Svensson, senior internationell rådgivare, riksdagens internationella kansli, telefon +46730966467, e-post fredrik.svensson@riksdagen.se

Ledamöter