Aktuellt

Samråd i EU-nämnden inför möten i ministerrådet

Publicerad: 12 juli 2017 klockan 13.53

Regeringen samråder med EU-nämnden fredagen den 14 juli. Några av de frågor som tas upp är situationen i Nordkorea, förenklad jordbrukspolitik och EU:s årsbudget.

Tid: Fredagen den 14 juli kl. 10.00
Plats: Skandiasalen, ingång Västerlånggatan 1

Observera att ingången vid Mynttorget 1 är stängd på grund av ombyggnad. Entrén vid Västerlånggatan 1 ska användas tills vidare.

Utrikesrådet ska diskutera situationen i Nordkorea

Utrikesminister Margot Wallström (S) ska samråda med nämnden inför ett möte i utrikesrådet den 17 juli.

Vid mötet kommer rådet att diskutera situationen i Nordkorea och EU:s hållning kring detta. Rådet planerar också att hålla en diskussion om det fortsatta genomförandet av EU:s globala strategi, som utgår från en bred syn på säkerhet. Slutligen kommer rådet att diskutera hur EU fortsatt kan stödja den politiska processen i Libyen och anta slutsatser.

Jordbruks- och fiskerådet ska diskutera förenklad jordbrukspolitik

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht ska samråda med nämnden inför ett möte i jordbruks- och fiskerådet den 17–18 juli.

Under 2015 antog rådet slutsatser för att förenkla den gemensamma jordbrukspolitiken. Vid mötet kommer rådet bland annat att diskutera hur slutsatserna har följts upp och vilket arbete som kommer att ske framöver.

Rådet kommer också få information om kommissionens meddelande om läget avseende den gemensamma fiskeripolitiken och om fiskemöjligheterna för 2018.

Ekofinrådet väntas enas om EU:s årsbudget

Statssekreterare Max Elger (S) ska samråda med nämnden inför möte i rådet för ekonomiska och finansiella frågor, Ekofin - budget, den 24 juli.

Vid mötet väntas rådet enas om EU:s årsbudget för 2018.

Dokument

Kontaktperson för media

Johanna Möllerberg Nordfors, kanslichef EU-nämndens kansli, telefon 08-786 66 57, e-post johanna.mollerberg.nordfors@riksdagen.se

Ledamöter

EU-nämndens ledamöter

Pressackreditering

I anslutning till mötet kan ackrediterade journalister ställa frågor till EU-nämndens ledamöter. Journalister som vill närvara men inte har riksdagens pressackreditering kan kontakta riksdagsinformation, telefon 020-349 000, e-post riksdagsinformation@riksdagen.se