Aktuellt

Öppen utfrågning om it-infrastrukturen

Publicerad: 31 januari 2017 klockan 09.34

Den 2 februari håller trafikutskottet en öppen utfrågning om it-infrastrukturen - i dag och i framtiden.

Uppdaterad

Utfrågningen är öppen för allmänhet och media. Den sänds via webb-tv. Efter pausen klockan 10.30 sänds utfrågningen med enbart en kamera.

Tid: Klockan 08.45–12.00
Plats: Förstakammarsalen, ingång Riksplan

Hitta till riksdagen

Program

08.45
Inledning
Trafikutskottets ordförande Karin Svensson Smith (MP)

08.50
Nyttigt bredband? - riksdagens rapport om it-infrastrukturen
Erik Bohlin, biträdande professor vid Teknikens ekonomi och organisation, Chalmers tekniska högskola

09.00
Förutsättningar, utmaningar och möjligheter med framtidens it-infrastruktur ur ett användarperspektiv
Ann-Marie Eklund Löwinder, säkerhetschef, Internetstiftelsen i Sverige (ISS)

09.10
Kommunernas roll och det offentligas ansvar för it-infrastrukturen - effekter av kommunala investeringar
Peter Haglund, sektionschef, avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Sveriges kommuner och landsting (SKL)

09.20
Hinder och möjligheter med fiberutbyggnad i glesbygd
Per Sundin, fibernätskoordinator Bräcke kommun/Byanätsforum

09.30
It-infrastrukturen, PTS uppdrag och mål
Jonas Wessel, avdelningschef spektrumavdelningen & Bo Andersson, chefsekonom Post- och telestyrelsen (PTS)

09.40
Främjandet av effektiv konkurrens på marknaden
Kajsa Frisell, näringspolitisk expert It- och telekomföretagen

09.50
It-infrastrukturens och bredbandets betydelse för innovationskraft och hållbar utveckling
Cecilia Sjöberg, direktör, avdelningschef för Tjänster och IKT och Joakim Tiséus, avdelningschef, avdelningen för samhällsutveckling Vinnova

10.00
ITS som möjliggörare inom transportsektorn
Per-Erik Holmberg, affärsansvarig Viktoria - Swedish ICT

10.10
Sårbarhet och elektronisk kommunikation - krav på tillförlitlighet och robusthet
Richard Oehme, chef för Verksamheten för cybersäkerhet och skydd av samhällsviktig verksamhet och Minna Nyman, verksamhetschef för Rakel och ledningssystem Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

10.20
Vad vill framtidens konsumenter ha?
David Mothander, policyansvarig för samhällspolitiska frågor Google

10.30 Paus

10.55 Frågestund

11.55–12.00 Avslutning
Trafikutskottets vice ordförande Jessica Rosencrantz (M)

Webb-tv

Utfrågningen går att följa via riksdagens webb-tv.

Webb-tv: Öppen utfrågning om it-infrastrukturen

Kontaktperson för media

Mathias Henricson, föredragande trafikutskottet, telefon 072-706 70 74, e-post mathias.henricson@riksdagen.se

Pressackreditering

Journalister som vill närvara men inte har riksdagens pressackreditering kan kontakta riksdagsinformation, telefon 020-349 000, e-post riksdagsinformation@riksdagen.se