Aktuellt

Arbetsmarknad, livsmedel och näringsliv i fokus vid besök i Östergötland

Publicerad: 24 januari 2017 klockan 11.34

Riksdagens andre vice talman Björn Söder (SD) besökte Östergötlands läns valkrets den 23 januari tillsammans med riksdagsledamöter från valkretsen. Besöket gjordes i samarbete med landshövding Elisabeth Nilsson.

Andre vice talman, delegationen, landshövdingen och samtalsdeltagare vid möte i Norrköping.

Andre vice talman, delegationen, landshövdingen och samtalsdeltagare vid möte i Norrköping. Foto: Länsstyrelsen Östergötland


Vid besöket i Östergötland förde delegationen samtal med representanter för kommuner, arbetsförmedlingen och näringsliv om bland annat kompetensförsörjning, arbetslöshet och matchning på arbetsmarknaden. Dagens program hade ett övergripande fokus på arbetsmarknadsfrågor, livsmedelsstrategi och näringslivsfrågor. Efter de inledande samtalen på Kåkens hus i Norrköping besöktes Lennart och Brittas kött i Norsholm, Vreta Kluster och Saab AB i Linköping.

Syftet med dessa talmansbesök i landets valkretsar är att ledamöterna ska knyta kontakter och orientera sig i frågor som är viktiga för framtiden i regionen.

Riksdagsledamöterna Johan Löfstrand (S), Johan Andersson (S), Teresa Carvalho (S), Mattias Ottosson (S), Anna-Lena Sörenson (S), Betty Malmberg (M), Finn Bengtsson (M), Andreas Norlén (M), Staffan Danielsson (C) och Magnus Oscarsson (KD) deltog i besöket.

Dagen avslutades med en middag dit valkretsens riksdagsledamöter samt aktuella personer från regionen hade bjudits in. Andre vice talmannen och landshövdingen stod som värdar för middagen.


Talmansbesök i valkretsarna – en bakgrundsinformation


Tidigare har talmannen genomfört vår- och höstmiddagar i Stockholm. Talman Urban Ahlin har infört att talmannens höstmiddag istället läggs ute i landets valkretsar fördelad till olika tillfällen. Talmansbesöken har ett tydligt ledamotsperspektiv och initiativet till middagarna kommer från riksdagen. Talmannen eller någon av de vice talmännen tillsammans med landshövdingen i respektive län står som värdar för evenemanget.