Aktuellt

Samråd i EU-nämnden inför möte i ministerrådet

Publicerad: 23 januari 2017 klockan 13.55

Regeringen samråder med EU-nämnden onsdagen den 25 januari. Några av de frågor som ska diskuteras är översynen av systemet för EU:s egna medel, den årliga tillväxtöversikten och riktlinjer för den ekonomiska politiken i euroområdet.

Tid: Onsdagen den 25 januari klockan 14.00
Plats: Skandiasalen, ingång Mynttorget 1

Ekofinrådet väntas diskutera översynen av systemet för EU:s egna medel

Finansminister Magdalena Andersson (S) och finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund (MP) ska samråda med nämnden inför mötet i Ekofinrådet den 27 januari.

Vid mötet väntas rådet diskutera den slutrapport som högnivågruppen presenterar. Högnivågruppen, som består av företrädare för Europaparlamentet, rådet och kommissionen och leds av Mario Monti, har haft i uppgift att göra en generell översyn av systemet för egna medel. I rapporten dras slutsatsen att tiden är mogen för en övergripande reform av EU-budgeten. Gruppen rekommenderar en förskjutning av utgifterna mot politikområden som ger högst europeiskt mervärde, som skydd för yttre gränser, säkerhet, försvar och klimatåtgärder. Åtgärder på dessa områden anses kunna motivera nya vägar att finansiera utgifter. Rapporten identifierar flera möjliga alternativ, som till exempel en ny EU-bolagsskatt, skatt på finansiella aktiviteter och skatter på miljö- och klimatområdet.

Ekofinrådet väntas anta slutsatser om tillväxtöversikten

Vid mötet väntas rådet också anta rådslutsatser om kommissionens årliga tillväxtöversikt och om den årliga förvarningsmekanismen för 2017. Rådet väntas dessutom godkänna kommissionens rekommendation till euroområdet för år 2017. Rekommendationen handlar om riktlinjer för den ekonomiska politiken för de länder som har euro som valuta. Endast euroländerna har rösträtt om rekommendationen.

Rådet väntas också

  • diskutera det maltesiska ordförandeskapets arbetsprogram
  • diskutera de pågående förhandlingarna om genomförandet av de sista reformerna i Baselregelverket, som syftar till att stärka den finansiella motståndskraften i banksystemet.

Dokument

Kontaktperson för media

Johanna Möllerberg Nordfors, kanslichef EU-nämndens kansli, telefon 08-786 66 57, e-post johanna.mollerberg.nordfors@riksdagen.se.

Ledamöter

EU-nämndens ledamöter

Pressackreditering

I anslutning till mötet kan ackrediterade journalister ställa frågor till EU-nämndens ledamöter. Journalister som vill närvara men inte har riksdagens pressackreditering kan kontakta riksdagsinformation, telefon 020-349 000, e-post riksdagsinformation@riksdagen.se