Aktuellt

Öppet seminarium om 90-talets skattereform – dess historia och framtid

Publicerad: 23 januari 2017 klockan 08.47

Uppdaterad: 23 januari 2017 klockan 11.07

Den 25 januari håller skatteutskottet ett öppet seminarium om 90-talets stora skattereform. Seminariet är öppet för allmänhet och media och kan följas via riksdagens webb-tv.

Den stora skattereformen från 90-talet innebar bland annat sänkta inkomstskatter men breddade skattebaser. Det övergripande målet var att beskattningen skulle bli mer rättvis och på samma gång vara samhällsekonomiskt effektiv.

På skatteutskottets seminarium, Skattereformen 25 år – dess historia och framtid, kommer skattereformens historia diskuteras, liksom utvecklingen framåt.

Tid: Onsdagen den 25 januari klockan 9-14.30
Plats: Förstakammarsalen, ingång Riksplan

Hitta till riksdagen

Program

09.00 Inledning
Per Åsling (C), skatteutskottets ordförande

09.10 Skattereformens framtid
Erik Åsbrink och Bo Lundgren, före detta skatteministrar

09.40 Skatter och tillväxt
Magnus Henrekson, Institutet för Näringslivsforskning

09.55 Skatter och tillväxt
Torbjörn Hållö, LO-ekonom

10.10 Paus

10.30 Likformig eller optimal beskattning?
Åsa Hansson, Nationalekonomiska institutionen, Lunds universitet

10.45 Gröna skatter
Thomas Sterner, professor Göteborgs universitet

11.00 Internationella utmaningar för nationella skatter
Ingrid Melbi, skattejurist

11.15 Internationella utmaningar för nationella skatter
Teresa Simon-Almendal, professor Stockholms universitet

11.30 Lunch

12.15 Näringslivets syn på behovet av skattereform
Johan Fall, Svenskt näringsliv

12.30 Regeringens fortsatta skattepolitik
Leif Jakobsson, statssekreterare

12.50 Paneldiskussion
Skatteutskottets ledamöter diskuterar med talarna

14.20 Avslutning
Jörgen Hellman (S), skatteutskottets vice ordförande

Webb-tv

Seminariet kan följas via riksdagens webb-tv.

Webb-tv: Öppet seminarium Skattereformen 25 år – dess historia och framtid

Kontaktperson för media

Mikael Pyka, föredragande, telefon 08-786 57 78, e-post mikael.pyka@riksdagen.se

Pressackreditering

Journalister som vill närvara men inte har riksdagens pressackreditering kan kontakta riksdagsinformation, telefon 020-349 000, e-post riksdagsinformation@riksdagen.se