Aktuellt

Samråd i EU-nämnden inför möte i ministerrådet

Publicerad: 18 januari 2017 klockan 11.19

Regeringen samråder med EU-nämnden fredagen den 20 januari. Diskussioner om det så kallade mjölkpaketet och frihandelsavtalens påverkan på jordbruksprodukter står på dagordningen.

Tid: Fredagen den 20 januari klockan 9.00
Plats: Skandiasalen, ingång Mynttorget 1

Jordbruks- och fiskerådet väntas diskutera studie om frihandelsavtal

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) ska samråda med nämnden inför mötet i jordbruks- och fiskerådet den 23 januari.

Vid mötet väntas rådet diskutera en studie av frihandelsavtalens påverkan på jordbruksprodukter. I studien konstateras att EU är världens största importör och exportör av jordbruksprodukter. Ökade exportmöjligheter bedöms finnas för mejeriprodukter, spannmål samt vin och andra drycker. Produktsektorer som är känsligare för konkurrens är exempelvis nötkött och ris. En av studiens slutsatser är att ökade exportmöjligheter till följd av handelsavtal kan generera tillväxt, sysselsättning och mervärde för den europeiska livsmedelssektorn

Rådet väntas också diskutera EU-kommissionens rapport om det så kallade mjölkpaketet. Det är ett paket med rättsliga bestämmelser som berör bland annat obligatoriska kontrakt, producentorganisationer i mjölksektorn och kollektiv förhandling.

Dokument

Kontaktperson för media

Johanna Möllerberg Nordfors, kanslichef EU-nämndens kansli, telefon 08-786 66 57, e-post johanna.mollerberg.nordfors@riksdagen.se

Ledamöter

EU-nämndens ledamöter

Pressackreditering

I anslutning till mötet kan ackrediterade journalister ställa frågor till EU-nämndens ledamöter. Journalister som vill närvara men inte har riksdagens pressackreditering kan kontakta riksdagsinformation, telefon 020-349 000, e-post riksdagsinformation@riksdagen.se