Planerat tekniskt arbete på webbplatsen

Under torsdag förmiddag pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen som kan innebära vissa störningar. Under arbetet genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Aktuellt

Samråd i EU-nämnden inför möten i ministerrådet

Publicerad: 8 februari 2017 klockan 13.09

Regeringen samråder med EU-nämnden fredagen den 10 februari. På dagordningen för sammanträdet står utbildningsfrågor.

Tid: Fredagen den 10 februari klockan 09.00
Plats: Skandiasalen, ingång Mynttorget 1

Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) ska samråda med nämnden inför mötet i rådet för utbildning, ungdom, kultur och idrott den 17 februari.

Rådet för utbildning, ungdom, kultur och idrott väntas hålla en debatt om utbildningens bidrag till social sammanhållning och främjande av gemensamma europeiska värden inom ramen för den europeiska planeringsterminen 2017. Ordförandelandet Malta har föreslagit två frågor för rådet att ta upp under debatten:

  • Utbildning måste vara inkluderande och främja respekt för mångfalden inom EU. Vad görs i medlemsländerna för att främja EU:s gemensamma grundläggande värderingar i utbildningsväsendet?
  • Det finns ett behov av mer skräddarsydda utbildningsprogram som stödjer ett individualiserat stöd till unga människor. Vilka typer av program finns i medlemsländerna och hur kan de utvecklas?

På rådets dagordning står också att anta slutsatser om att investera i Europas unga. Särskilt fokus ligger på den europeiska solidaritetskåren. Syftet med solidaritetskåren är att ge unga i EU fler möjligheter till lärande, arbete, rörlighet och att engagera sig i samhället. Solidaritetskåren föreslås bestå av två delar. Den första delen ska fokusera på volontärarbete och bygga vidare på den europeiska volontärtjänsten. Den andra delen ska fokusera mer på arbete, praktik- eller lärlingsplatser. Från och med den 7 december 2016 kan unga mellan 17 och 30 år anmäla sig för att delta i solidaritetskåren.

Rådet väntas även anta slutsatser om ett jämlikt utbildningsväsen där alla elever och studenter inkluderas oavsett bland annat etnicitet, kön och sexuell läggning.

Dokument

Kontaktperson för media

Johanna Möllerberg Nordfors, kanslichef EU-nämndens kansli, telefon 08-786 66 57, e-post johanna.mollerberg.nordfors@riksdagen.se

Ledamöter

EU-nämndens ledamöter

Pressackreditering

I anslutning till mötet kan ackrediterade journalister ställa frågor till EU-nämndens ledamöter. Journalister som vill närvara men inte har riksdagens pressackreditering kan kontakta riksdagsinformation, telefon 020-349 000, e-post riksdagsinformation@riksdagen.se