Aktuellt

Energi, livsmedel och näringslivsutveckling på agendan i Halland

Publicerad: 28 februari 2017 klockan 08.40

Riksdagens andre vice talman Björn Söder (SD) besökte Hallands läns valkrets den 27 februari tillsammans med riksdagsledamöter från valkretsen. Besöket gjordes i samarbete med landshövding Lena Sommestad.

Delegationen vid besök på Södra Cell.

Besök på Södra Cell. Foto: Malin Arnesson

Hallands livsmedelsstrategi var en av frågorna som stod i fokus för de studiebesök och samtal som genomfördes under dagen. Andra programpunkter kretsade kring energi och näringslivsutveckling.

Bland annat besöktes Ringhals, Södra Cell, Öströö Fårfarm och Hallands kulturhistoriska museum. Besöket är ett av många talmansbesök i landets valkretsar. Syftet med besöken är bland annat att belysa och diskutera framtidsfrågorna för respektive valkrets.

- Det är viktigt att riksdagen är ute i hela landet. I Halland diskuterade vi bland annat matproduktion och energi, säger andre vice talman Björn Söder (SD).

I delegationen ingick riksdagsledamöterna Hans Hoff (S), Jennie Nilsson (S), Adnan Dibrani (S), Michael Svensson (M), Jenny Petersson (M), Jeff Ahl (SD), Ola Johansson (C), Bengt Eliasson (L) och Larry Söder (KD).

Dagen avslutades med en middag dit valkretsens riksdagsledamöter samt aktuella personer från regionen hade bjudits in. Andre vice talmannen och landshövdingen stod som värdar för middagen.

Talmansbesök i valkretsarna – en bakgrundsinformation

Tidigare har talmannen genomfört vår- och höstmiddagar i Stockholm men talman Urban Ahlin har gjort om höstmiddagen till talmansbesök i landets olika valkretsar. Dessa besök sker på initiativ av talmannen och syftet är att ledamöterna ska knyta kontakter och orientera sig i regionens viktiga framtidsfrågor. Talmannen eller någon av de vice talmännen tillsammans med landshövdingen i respektive län står som värdar för evenemanget.