Aktuellt

Samråd i EU-nämnden inför möte i ministerrådet

Publicerad: 27 februari 2017 klockan 13.38

Regeringen samråder med EU-nämnden onsdagen den 1 mars. Samrådet gäller bland annat ett första utkast till slutsatser som ska diskuteras vid allmänna rådet inför Europeiska rådets möte senare i mars.

Tid: Onsdagen den 1 mars klockan 14.00
Plats: Skandiasalen, ingång Mynttorget 1

Allmänna rådet väntas diskutera slutsatser inför möte i Europeiska rådet

EU- och handelsminister Ann Linde (S) och kabinettssekreterare Annika Söder ska samråda med nämnden inför mötet i allmänna rådet den 7 mars.

Vid allmänna rådets möte den 7 mars väntas rådet diskutera ett första utkast till slutsatser inför Europeiska rådets möte den 9-10 mars. Stats- och regeringscheferna i Europeiska rådet väntas vid sitt möte ta upp frågor som den Europeiska terminen, handelspolitik, den inre marknaden, säkerhet och försvar samt relationen till västra Balkan. De väntas även följa upp överenskommelsen om migration från den 3 februari i Valletta.

Allmänna rådet väntas också få information om

  • en rapport som sammanfattar arbetet med de olika delarna i den europeiska terminen för ekonomisk-politisk samordning år 2017
  • den kommande rekommendationen till euroområdet, som beslutas av Europeiska rådet den 21 mars
  • läget i arbetet med att genomföra det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning.

Dokument

Kontaktperson för media

Johanna Möllerberg Nordfors, kanslichef EU-nämndens kansli, telefon 08-786 66 57, e-post johanna.mollerberg.nordfors@riksdagen.se

Ledamöter

EU-nämndens ledamöter

Pressackreditering

I anslutning till mötet kan ackrediterade journalister ställa frågor till EU-nämndens ledamöter. Journalister som vill närvara men inte har riksdagens pressackreditering kan kontakta riksdagsinformation, telefon 020-349 000, e-post riksdagsinformation@riksdagen.se