Aktuellt

Socialutskottet vill se ökat samarbete mellan vården och apoteken

Publicerad: 23 februari 2017 klockan 10.30

Socialutskottet tycker att det är viktigt med ett bra samarbete mellan vården och apoteken. Därför föreslår utskottet att riksdagen i ett tillkännagivande uppmanar regeringen att återkomma med förslag om att utveckla modeller som stimulerar ökat samarbete. Det är ett av tre tillkännagivanden som utskottet nu föreslår att riksdagen riktar till regeringen. S, MP, och V reserverar sig mot förslaget.

Det statliga apoteksmonopolet upphörde 2009. Det innebär att det nu finns flera olika aktörer som driver apotek. Socialutskottet anser att det för patienternas skull är viktigt att se till att öka tillgängligheten och kvaliteten när det gäller läkemedel och andra hälsotjänster. För att stimulera ökat samarbete mellan vården och de olika apoteksaktörerna tycker utskottet att regeringen bör ge lämplig myndighet i uppdrag att ta fram och utveckla modeller för ett sådant samarbete. Därför föreslår socialutskottet att riksdagen riktar ett tillkännagivande till regeringen om detta.

Vill ha översyn av 24-timmarsregeln

I nuvarande regelverk för apoteken finns en 24-timmarsregel, som innebär att en patient ska kunna få sitt receptbelagda läkemedel inom 24 timmar. Regeln gäller dock bara apoteken, inte läkemedelsbolagen eller deras distributörer. Det innebär att bolagens beställnings- och leveranstider kan påverka apotekens möjligheter att uppfylla 24-timmarsregeln. Socialutskottet anser att 24-timmarsregeln i förhållande till läkemedelsdistributörerna bör ses över och föreslår att riksdagen i ett tillkännagivande uppmanar regeringen att göra det.

Viktigt med returrätt av läkemedel

Socialutskottet menar att det snarast bör införas regler som innebär att apoteken får rätt att returnera läkemedel till leverantörerna. Utskottet konstaterar att det finns riktlinjer inom läkemedelsbranschen om retur av läkemedel, men de följs i varierande grad och omfattar inte alla läkemedel.

Frågan om returrätt av läkemedel finns med i Nya apoteksmarknadsutredningens uppdrag, men socialutskottet tycker ändå att rätten att returnera bör införas snarast. Det skulle innebära att apoteken kan ha fler läkemedel i lager, vilket i sin tur skulle höja apotekens service till sina kunder. En sådan returrätt skulle också innebära en miljövinst jämfört med i dag, då många läkemedel kasseras på apoteken. Därför föreslår utskottet att riksdagen i ett tillkännagivande uppmanar regeringen att ta fram ett förslag om returrätt för läkemedel.

Utskottets förslag till tillkännagivanden grundar sig i motioner från Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna.

S, MP och V reserverar sig

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverar sig och säger nej till utskottets förslag. De anser att det inte finns behov av tillkännagivanden eftersom dessa frågor behandlas i den pågående Nya apoteksmarknadsutredningen.

Kontaktperson för media

Cecilia Persson, föredragande i socialutskottet, telefon 08-786 43 67, e-post cecilia.persson@riksdagen.se

Planerad dag för debatt och beslut

Torsdagen den 2 mars. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Socialutskottets ledamöter

Dokument

Socialutskottets betänkande 2016/17:SoU6 Apoteks- och läkemedelsfrågor (publiceras den 27 februari)