Planerat tekniskt arbete på webbplatsen

Under torsdag förmiddag pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen som kan innebära vissa störningar. Under arbetet genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Aktuellt

Samråd i EU-nämnden inför möten i ministerrådet

Publicerad: 22 februari 2017 klockan 10.35

Regeringen samråder med EU-nämnden fredagen den 24 februari. Några av de frågor som ska diskuteras är kommissionens paket om ren energi, kostnadseffektiva utsläppsminskningar, ändrade regler för de sociala trygghetssystemen och den årliga tillväxtöversikten.

Tid: Fredagen den 24 februari klockan 9.00
Plats: Skandiasalen, ingång Mynttorget 1

Rådet väntas diskutera ren energi

Samordnings- och energi­minister Ibrahim Baylan (S) ska samråda med nämnden inför mötet i rådet för transport, telekommunikationer och energi den 27 februari.

Rådet förväntas hålla en diskussion om kommissionens paket om ren energi som presenterades den 30 november 2016. Paketets övergripande intentioner är att underlätta omställningen av energisektorn inom EU. Vid rådet väntas också ordförandeskapet ge en lägesrapport avseende lagstiftningsförslag om energieffektivitetsmärkning samt åtgärder för att trygga gasförsörjning.

Rådet väntas diskutera kostnadseffektiva utsläppsminskningar

Miljöminister Karolina Skog (MP) och Isabella Lövin (MP), minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimatminister ska samråda med nämnden inför mötet i Miljörådet den 28 februari.

Rådet väntas då anta en allmän inriktning om kommissionens förslag till direktiv om ändrade regler för att främja kostnadseffektiva utsläppsminskningar och koldioxidsnåla investeringar. Rådet väntas också diskutera genomförandet av Agenda 2030 för hållbar utveckling och dess konsekvenser för EU:s miljöpolitik.

Rådet väntas anta slutsatser om tillväxtöversikten

Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) och socialförsäkringsminister Annika Strandhäll ska samråda med nämnden inför mötet i rådet för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård den 3 mars.

Rådet väntas anta flera rådsslutsatser under mötet. Det handlar dels om den årliga tillväxtöversikten 2017, dels den gemensamma sysselsättningsrapporten. Rådet väntas också anta rådsslutsatser om ökad kompetens hos kvinnor och män på EU:s arbetsmarknad.

Rådet väntas också diskutera:

  • kommissionens förslag till direktiv om ändrade regler för de sociala trygghetssystemen
  • sysselsättnings- och socialpolitiska prioriteringar inom ramen för den europeiska planeringsterminen.

Dokument

Kontaktperson för media

Johanna Möllerberg Nordfors, kanslichef EU-nämndens kansli, telefon 08-786 66 57, e-post johanna.mollerberg.nordfors@riksdagen.se

Ledamöter

EU-nämndens ledamöter

Pressackreditering

I anslutning till mötet kan ackrediterade journalister ställa frågor till EU-nämndens ledamöter. Journalister som vill närvara men inte har riksdagens pressackreditering kan kontakta riksdagsinformation, telefon 020-349 000, e-post riksdagsinformation@riksdagen.se