Aktuellt

Civilutskottet vill skärpa lagstiftningen mot fordonsmålvakter

Publicerad: 21 februari 2017 klockan 12.30

Civilutskottet anser att regeringen bör se över möjligheten att skärpa lagstiftningen mot så kallade fordonsmålvakter. Utskottet vill också att regeringen skyndsamt lägger fram förslag som förbättrar fastighetsägares möjligheter att få hjälp med att avlägsna otillåtna bosättningar. Därför föreslår civilutskottet att riksdagen riktar två tillkännagivanden till regeringen.

Fordonsmålvakt kallas en person som registreras som ägare till ett fordon i stället för den verklige ägaren. Upplägget används ofta för att den verklige ägaren ska slippa att betala skatter och avgifter, eftersom det är fordonsmålvakten som är betalningsskyldig. Fordonsmålvakterna har ofta stora skulder, vilket innebär svårigheter för myndigheterna att få in skatter och avgifter från dem.

I juli 2014 genomfördes lagändringar som syftar till att motverka problemet. Det innebär bland annat att Kronofogdemyndigheten har rätt att ta ett fordon i anspråk för betalning av trängselskatt, fordonsskatt och kommunala felparkeringsavgifter.

Senaste lagändringen inte tillräcklig enligt utskottet

Civilutskottet konstaterar att de nya reglerna i viss utsträckning har minskat möjligheterna till och lönsamheten i att utnyttja fordonsmålvakter. Det är dock inte tillräckligt enligt utskottet, som menar att regeringen bör se över möjligheterna att skärpa lagstiftningen. Därför föreslår utskottet att riksdagen riktar ett tillkännagivande till regeringen om detta.

Utskottets förslag om tillkännagivande om fordonsmålvakter grundar sig i en motion från Liberalerna. Förslaget innebär också att utskottet delvis säger ja till en motion från en enskild socialdemokratisk ledamot.

Vill ha enklare process vid handräckning av otillåtna bosättningar

Om människor bosätter sig på en fastighetsägares mark utan tillstånd har fastighetsägaren möjlighet att ansöka om så kallad särskild handräckning hos Kronofogdemyndigheten för att få hjälp med att se till att de flyttar därifrån. Civilutskottet konstaterar att det nuvarande regelverket inte är särskilt väl anpassat för att hantera större otillåtna bosättningar. Utskottet anser att det är angeläget att fastighetsägares möjligheter till handräckning förbättras genom en enklare och mindre kostsam process. Civilutskottet föreslår att riksdagen i ett tillkännagivande uppmanar regeringen att skyndsamt lägga fram ett förslag till reglering.

Justitiedepartementet gav i september 2015 en utredare i uppdrag att lämna förslag på förbättringar av reglerna. Utredningen var klar i maj 2016 och förslagen behandlas för närvarande i Regeringskansliet. Regeringen har aviserat att ett lagförslag lämnas till riksdagen den 21 mars 2017.

Utskottets förslag om tillkännagivande om förbättring av fastighetsägares möjligheter till handräckning av otillåtna bosättningar grundar sig i flera olika motioner från Moderaterna, Sverigedemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna.

S, MP och V reserverar sig

Regeringspartierna och Vänsterpartiet säger nej till utskottets förslag i två gemensamma reservationer. De menar att ytterligare och mer långtgående åtgärder riktade mot fordonsmålvakter skulle kunna innebära inskränkningar i äganderätten. När det gäller lagförslag som förbättrar fastighetsägares möjligheter att få hjälp med att avlägsna otillåtna bosättningar anser S, MP och V att det inte finns behov av ett tillkännagivande eftersom regeringen redan förbereder ett sådant förslag.

Kontaktperson för media

Miriam Kantor, föredragande civilutskottet, telefon 08-786 66 44, e-post miriam.kantor@riksdagen.se

Planerad dag för debatt och beslut

Onsdagen den 1 mars. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Civilutskottets ledamöter

Dokument