Aktuellt

Finansutskottet vill se en större mångfald av aktörer inom välfärden

Publicerad: 16 februari 2017 klockan 11.02

Finansutskottet anser att det är viktigt att det finns en mångfald av aktörer som arbetar inom välfärden. Därför föreslår utskottet att riksdagen ska uppmana regeringen att snarast återkomma med förslag på hur man tänker arbeta för att öka mångfalden inom välfärdssektorn. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverar sig mot förslaget.

I mars 2016 riktade riksdagen ett tillkännagivande till regeringen och efterfrågade hårdare arbete för att utveckla valfriheten inom skolan, sjukvården och äldreomsorgen. Finansutskottet noterar nu att regeringen ännu inte återkommit till riksdagen i den här frågan. Därför vill utskottet återigen framhålla vikten av en mångfald av aktörer inom välfärdssektorn.

En sjundedel av välfärdstjänsterna utförs i dag av privata aktörer. Det ger en mångfald som bidrar till ökad kvalitet och att resurserna används bättre, anser utskottet. Därför måste skola, vård och omsorg även i fortsättningen kunna erbjuda en palett av lösningar som är anpassade till att arbetslivet och vardagen förändras och att vi lever allt längre.

Valfrihet och mångfald kräver tydliga regler

Valfrihet och mångfald inom välfärden kräver samtidigt tydliga regler och uppföljning för att kvaliteten i verksamheten ska kunna garanteras. Utskottet vill att regeringen ska verka för att all verksamhet bedrivs med kloka beslut, tydliga kriterier för vad som ska gälla och kontinuerlig uppföljning. Verksamheter som arbetar klokt med skattemedel ska inte förbjudas. Därför anser utskottet att regeringen snarast ska återkomma till riksdagen med förslag på hur man tänker arbeta för att öka mångfalden inom välfärdssektorn.

Utskottet gjorde sitt ställningstagande i samband med behandlingen av motioner från allmänna motionstiden 2016 om kommunala frågor. Bakom förslaget till tillkännagivande står ett motionsförslag av Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna.

Regeringspartierna och Vänsterpartiet reserverar sig mot utskottets förslag till tillkännagivande.

Kontaktperson för media

Ann-Charlott Tunved, föredragande finansutskottet, telefon 08-786 63 48, e-post ann-charlott.tunved@riksdagen.se

Planerad dag för debatt och beslut

Torsdagen den 23 februari. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Finansutskottets ledamöter

Dokument

Finansutskottets betänkande 2016/17:FiU26 Kommunala frågor (publiceras den 17 februari)