Aktuellt

Samarbetet mellan kulturen och välfärden bör stärkas

Publicerad: 14 februari 2017 klockan 11.35

Uppdaterad: 14 februari 2017 klockan 12.15

Samarbetet mellan kulturen och välfärdens kärnområden borde stärkas. Det anser kulturutskottet som tycker att regeringen ska bygga vidare på tidigare satsningar som gjorts på kultur och hälsa. Kulturutskottet föreslår därför att riksdagen uppmanar regeringen till detta i ett tillkännagivande. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverar sig mot förslaget.

(Uppdaterat, tillagt att V reserverar sig mot förslaget).

Redan förra året uppmanade riksdagen regeringen att ta hänsyn till det positiva sambandet mellan kultur och hälsa i sin utformning av kulturpolitiken. Men utskottet anser inte att regeringen har följt riksdagens uppmaning. Därför föreslår utskottet att riksdagen om igen ska rikta ett liknande tillkännagivande till regeringen.

Stärk sambandet mellan kultur och välfärd

Den förra regeringen lade fem miljoner kronor per år under åren 2006-2008 på forskning om kultur och hälsa. Kulturutskottet anser att det är viktigt att bygga vidare på erfarenheter från de här satsningarna och vill nu att riksdagen uppmanar regeringen till detta i ett tillkännagivande. Syftet är att utveckla pågående arbete och stärka samarbetet mellan kulturen och välfärdens kärnområden, till exempel vård och omsorg.

Förslaget om tillkännagivandet bygger på motionsförslag från Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna.

S, MP och V håller inte med

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet framhåller att flera studier har visat på kulturens positiva inverkan på välbefinnandet. De tre partierna anser dock inte att det behövs ett nytt tillkännagivande till regeringen utan tycker att riksdagen ska vänta in regeringens svar på det första tillkännagivandet. S, MP och V reserverar sig därför mot utskottets förslag.

Kontaktperson för media

Maria Ljungkvist, föredragande, kulturutskottet, telefon 08-786 62 43, e-post maria.ljungkvist@riksdagen.se

Planerad dag för debatt och beslut

Torsdagen den 23 februari. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Kulturutskottets ledamöter

Dokument

Kulturutskottets betänkande 2016/17:KrU5 Kultur för alla (publiceras 16 februari)