Aktuellt

Det behövs bättre EU-regler för att hantera kemiska ämnen i grupp

Publicerad: 14 februari 2017 klockan 13.43

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen ska uppmana regeringen att intensifiera arbetet och med kraft fortsätta verka för att hanteringen och bedömningen av grupper av kemiska ämnen ska bli effektivare inom EU.

Ett av etappmålen inom miljökvalitetsmålet Giftfri miljö är utveckling och tillämpning av EU:s kemikalieregler. För att nå miljökvalitetsmålet ska det via Reachförordningen och annan EU-lagstiftning senast 2020 i högre utsträckning bland annat vara möjligt att bedöma och pröva grupper av ämnen med liknande egenskaper, kemisk struktur eller användningsområde. Reglerna, som exempelvis Reach och annan kemikalielagstiftning, är i hög grad uppbyggda för att bedöma enskilda kemiska ämnen var för sig. Ett sätt att kringgå ett förbud mot en viss kemikalie kan vara att byta ut den kemikalien mot en med liknande egenskaper men där grundegenskaperna kvarstår. Det medför att den nya kemikalien kan ha likartade oönskade egenskaper och är tillåten på marknaden fram tills att även det ämnet förbjuds.

Vill att regeringen intensifierar arbetet

Miljö- och jordbruksutskottet konstaterar att problemen delvis skulle kunna motverkas genom att grupper av ämnen bedöms samlat. Detta skulle också kunna påskynda utfasningen av särskilt farliga ämnen. Utskottet vill därför att regeringen intensifierar arbetet och med kraft fortsätter att verka för bättre EU-regler så att hanteringen och bedömningen av grupper av ämnen blir effektivare. Utskottet föreslår att riksdagen ska uppmana regeringen till detta i tillkännagivande. Förslaget innebär att utskottet säger ja till motionsförslag från Socialdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet.

Förslaget kom i samband med att utskottet behandlade regeringens skrivelse Giftfri vardag samt motionsförslag inom samma område från allmänna motionstiden 2016.

Kontaktperson för media

Caroline Needham, föredragande miljö- och jordbruksutskottet, telefon 08-786 63 43, e-post caroline.needham@riksdagen.se

Planerad dag för debatt och beslut

Onsdagen den 22 februari. Debatten sänds via riksdagens webb-tv.

Ledamöter

Miljö- och jordbruksutskottets ledamöter

Dokument

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2016/17:MJU7 (publiceras den 17 februari)