Aktuellt

Samråd i EU-nämnden inför möten i ministerrådet

Publicerad: 2 februari 2017 klockan 10.10

Regeringen samråder med EU-nämnden fredagen den 3 februari. Några av de frågor som ska diskuteras är hur EU kan stödja den politiska processen i Libyen, EU:s relation till Egypten och förberedelse av Europeiska rådets möte den 9-10 mars.

Tid: Fredagen den 3 februari klockan 9.00
Plats: Skandiasalen, ingång Mynttorget 1

Rådet för utrikes frågor väntas diskutera Libyen

Utrikesminister Margot Wallström (S) ska samråda med nämnden inför mötet i rådet för utrikes frågor den 6 februari.

Vid mötet väntas rådet diskutera hur EU fortsatt kan stödja den sköra politiska processen i Libyen, mot bakgrund av den försämrade utvecklingen i landet.

Rådet väntas även

  • diskutera EU:s relation till Egypten
  • diskutera EU:s relation till Ukraina
  • eventuellt diskutera fredsprocessen i Mellanöstern.

Förberedelse av Europeiska rådet 9-10 mars väntas i rådet för allmänna frågor

EU- och handelsminister Ann Linde (S) ska samråda med nämnden inför mötet i rådet för allmänna frågor den 7 februari.

Rådet väntas

  • diskutera ett utkast till dagordning inför Europeiska rådet den 9-10 mars
  • diskutera och följa upp Europeiska rådets möte den 15 december.

Dokument

Kontaktperson för media

Johanna Möllerberg Nordfors, kanslichef EU-nämndens kansli, telefon 08-786 66 57, e-post johanna.mollerberg.nordfors@riksdagen.se

Ledamöter

EU-nämndens ledamöter

Pressackreditering

I anslutning till mötet kan ackrediterade journalister ställa frågor till EU-nämndens ledamöter. Journalister som vill närvara men inte har riksdagens pressackreditering kan kontakta riksdagsinformation, telefon 020-349 000, e-post riksdagsinformation@riksdagen.se