Aktuellt

Polisens krav på tillstånd för kameraövervakning bör tas bort

Publicerad: 7 december 2017 klockan 13.50

Det krav på tillstånd som polisen har för kameraövervakning bör tas bort och ersättas av en anmälningsplikt senast i maj 2018. Det anser justitieutskottet, som vill att riksdagen i ett tillkännagivande uppmanar regeringen att återkomma till riksdagen med ett sådant förslag. S, MP och V reserverar sig.

Riksdagen har tidigare riktat en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, till regeringen om att polisen ska få större möjlighet än i dag att använda sig av kameraövervakning i områden med hög brottslighet.

Regeringen har meddelat att den håller med och tänker tillsätta en ny utredning, som bland annat ska överväga om kravet på tillstånd för polisens kameraövervakning ska tas bort och ersättas med anmälningsplikt. Utredningen är tänkt att tillsättas innan årets slut.

Justitieutskottet vill snabba på ärendet

Justitieutskottet befarar dock att regeringens arbete med frågan kan ta för lång tid och vill skynda på ärendet. Därför föreslår utskottet att riksdagen ska uppmana regeringen att komma med ett förslag om att polisens krav på tillstånd för kameraövervakning tas bort och ersätts av en anmälningsplikt. De nya reglerna bör enligt utskottet börja gälla senast när den nya lag om kamerabevakning som är planerad börjar gälla, det vill säga den 25 maj 2018.

Förslaget om tillkännagivande har sin grund i ett utskottsinitiativ från Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna. Det betyder att förslaget har väckts i utskottet och inte bygger på ett regeringsförslag eller en riksdagsmotion.

S, MP och V reserverar sig

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet säger nej till förslaget om tillkännagivande i en reservation. Partierna skriver att regeringen före årsskiftet har för avsikt att tillsätta en utredning i frågan och att det inte finns någon anledning att föregripa detta arbete.

Kontaktperson för media

Camilla Ulvenfalk, föredragande justitieutskottet, telefon 08-786 46 81, e-post camilla.ulvenfalk@riksdagen.se.

Planerad dag för debatt och beslut

Torsdagen den 14 december. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Justitieutskottets ledamöter

Dokument

Justitieutskottets betänkande 2017/18:JuU19 Polisens kameraövervakning (publiceras 8 december).