Aktuellt

Fortsatt svenskt deltagande i militära insatser i Afghanistan och Irak

Publicerad: 7 december 2017 klockan 09.16

Sverige ska även under 2018 delta i den militära utbildningsinsats som pågår i Irak. Det föreslår ett sammansatt utrikes- och försvarsutskott. Samtidigt föreslår utskottet att riksdagen säger ja till att Sverige deltar i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats i Afghanistan. På grund av den hotbild som omger insatsen i Irak föreslår utskottet att riksdagen riktar två tillkännagivanden, det vill säga uppmaningar till regeringen: Dels att regeringen återrapporterar om insatsen till riksdagen, dels att de nationella målen för insatsen ska vara uppföljningsbara.

I juni 2015 bestämde riksdagen att Sverige på irakisk inbjudan skulle delta i den militära utbildningsinsats som nu pågår i Irak. Insatsen genomförs för att bekämpa terrororganisationen Daish och för att stabilisera Irak. Regeringen vill ställa en svensk väpnad styrka bestående av högst 220 personer till förfogande till och med den 31 december 2018.

Insatsen görs av en internationell koalition som består av 69 länder, bland annat flera EU-stater. Insatsen går bland annat ut på att utbilda och träna försvarsstyrkor i Irak och Syrien. Den militära kampen mot Daish har under 2017 lett till återtagandet av Mosul, Tal Afar och Hawija.

Återrapportering från insatsen behövs

Utskottet föreslår att riksdagen riktar två tillkännagivanden, det vill säga uppmaningar till regeringen: På grund av insatsens vikt och den hotbild som omger insatsen anser utskottet att regeringen ska återrapportera om insatsens utformning, eventuella förändrade förutsättningar och insatsens bidrag till måluppfyllnaden. Det ska göras vid tre tillfällen under 2018. Utskottet föreslår även att regeringen ska fortsätta utveckla målformuleringarna i syfte att göra målen uppföljningsbara.

Fortsatt närvaro i Afghanistan

Regeringen vill också ställa en svensk väpnad styrka på högst 200 personer till förfogande för deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission (RSM) i Afghanistan till och med den 31 december 2018. Främst kommer bidraget bestå av rådgivare till de afghanska säkerhetsstyrkorna och stabsofficerare till de staber som leder RSM.Utskottet föreslår att riksdagen säger ja till förslaget. Den utdragna väpnade konflikten i Afghanistan har fortsatt förvärras under det senaste året och säkerheten utgör det största hindret för Afghanistans utveckling. Under första halvåret 2017 rapporterade FN om över 5 000 civila offer. Därför finns det ett behov av fortsatt internationell militär närvaro i Afghanistan.

SD och V reserverar sig

Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet säger nej till att Sverige ska fortsätta delta i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats i Afghanistan. Sverigedemokraterna anser att det är tid för Afghanistan att ta ansvar för sin egen säkerhet. Vänsterpartiet anser att Sverige istället ska fokusera på civila och politiska insatser, och att FN ska ha det fortsatta ansvaret för de civila och militära processerna.

Kontaktperson för media

Martin Brothén, kanslichef utrikesutskottet, telefon 08-786 54 49, e-post martin.brothen@riksdagen.se

Planerad dag för debatt och beslut

Fredagen den 15 december.

Ledamöter

Dokument

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande 2017/18: UFöu1 Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan (publiceras 11 december)

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande 2017/18: UFöu2 Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak (publiceras 11 december)