Aktuellt

Öppet sammanträde om JO:s verksamhet

Publicerad: 4 december 2017 klockan 14.30

Den 7 december håller konstitutionsutskottet ett öppet sammanträde där justitieombudsmannen, JO, överlämnar sin ämbetsberättelse till riksdagen och redogör för verksamheten under verksamhetsåret 1 juli 2016–30 juni 2017. Sammanträdet är öppet för allmänhet och media och kan följas via webb-tv.

Tid: Klockan 9.00-10.30
Plats: Skandiasalen, ingång Mynttorget 1

Webb-tv

Sammanträdet kan ses direkt och i efterhand via riksdagens webb-tv.

Kontaktperson för media

Tony Holmstedt, utskottsassistent konstitutionsutskottet, telefon 08-786 44 14, e-post tony.holmstedt@riksdagen.se

Pressackreditering

Journalister som vill närvara men inte har riksdagens pressackreditering kan kontakta riksdagsinformation, telefon 020-349 000, e-post riksdagsinformation@riksdagen.se