Aktuellt

Talmannen höll tal och tackade av fyra ledamöter

Publicerad: 15 december 2017 klockan 13.34

Den 15 december höll talman Urban Ahlin ett tal i kammaren inför julen. Talmannen tackade också av de ledamöter som lämnat sina uppdrag.

Webb-tv: Avtackning

Talmannens anförande vid avslutning och avtackning i kammaren 15 december 2017

Det talade ordet gäller.

Ärade ledamöter!

Så här långt in i valperioden vet ni vad jag som talman tycker är viktigt. Den viktigaste delen i mitt talmansuppdrag är att ge er ledamöter bästa möjliga förutsättningar att forma och få ut er politik. Tillsammans med gruppledarna och förvaltningen skruvar vi på debattformer, ser över arbetssätt, effektiviserar och moderniserar.

Under valperioden har vi bland annat tagit bort uppresningarna vid voteringarna, ändrat formerna för statsministerns frågestund och ändrat formerna för den vanliga frågestunden. Fler ledamöter är nu med vid frågestunden och fler ledamöter får möjlighet att ställa frågor. Vi har också gjort de aktuella debatterna aktuella på riktigt.

Nytt för i år är att vi har gjort om debatterna för utgiftsområdena. Vi har helt enkelt lagt upp planeringen på ett annat sätt. Det innebär att varje utskott redan före sommaruppehållet fick en preliminär debattdag att utgå från i sin egen planering.

Upplägget har gjort att vi har kunna sprida debatterna bättre på flera dagar och inte behövt debattera stora politikområden på sena kvällar. Det har varit gott om sena sammanträden i den här kammaren tidigare. Men idag, den 15 december, är alla ärenden färdigdebatterade och beslutade utan att en enda utgiftsdebatt slutat senare än halv tio på kvällen. Det är unikt.

Varför gör vi de här förändringarna? Naturligtvis för att sätta er ledamöter i centrum och era möjligheter att debattera på bästa sätt och under lite mer rimliga tider. Vi försöker också att med små men smarta justeringar göra riksdagen till en ännu mer intressant politisk arena.

Det är nu sista gången kammaren i den här sammansättningen skiljs åt för ett juluppehåll. Det kommer att bli intensiva dagar i vår och sommar. Det som nu ligger framför oss är själva nerven i vår verksamhet som politiker; valrörelse och möten med väljare. Sedan kommer valdagen, manifestationen av vår demokrati.

I riksdagen kommer vi att fira demokratin extra mycket. 2018 inleds riksdagens högtidlighållande av att det är hundra år sedan demokratins genombrott i Sverige. Jag hoppas och tror att ni alla vill ta aktiv del i det firandet.

Ärade ledamöter,

Det finns en person här i kammaren idag som jag vill rikta några särskilda ord till.

Åsa Romson har under sin tid i riksdagen bland annat varit ledamot av miljö- och jordbruksutskottet, var annars? Att hon satt i just det utskottet hade jag nästan vågat gissa utan att se efter i mina papper. Hon har också varit ordförande i EU-nämnden och självklart känner vi ju Åsa Romson även som språkrör för Miljöpartiet, som klimat- och miljöminister och som vice statsminister.

Klimat- och miljöfrågorna går naturligtvis som en grön tråd genom Åsa Romsons politiska engagemang och person. Naturen lyfter Åsa Romson ofta fram politiskt men det är också där hon gärna befinner sig; på cykel eller på långfärdsskridskor till exempel.

Det globala perspektivet är en självklarhet för en klimatengagerad politiker som Åsa. Hon har också varit lokalt aktiv som gruppledare för sitt parti i Stockholm. Under sin tid som stockholmspolitiker var hon pådrivande för miljöfrågor och trängselavgifterna.

Språnget kan tyckas stort mellan stockholmsfrågorna och Parisavtalet som hon förhandlade och skrev under för Sveriges räkning – men det är samma driv och samma kunskap som ligger bakom de båda.

Åsa Romson är en skicklig och målmedveten förhandlare. Hon spelade en viktig roll under COP21 i Paris när hon medlade i frågor om klimatanpassning, vilket utgjorde en nyckelroll i förhandlingarna och en pusselbit i grunden till ett avtal som blev så ambitiöst och bra.

Åsa Romson arbetade inte bara genom kontakter, ett vinnande sätt och engagemang. Hon var också en politiker som inte bara litade till tjänstemännens kunskaper under internationella klimatförhandlingar, många gånger kunde hon lika mycket eller mer. Och det får väl erkännas att inte många av oss har disputerat i miljörätt!

Det är lätt att prata om Åsa Romson som en orädd och målinriktad politiker som aldrig har tvekat att ta debatten. Engagemanget har jag nämnt men jag vill även framhålla några egenskaper som många menar präglar Åsa och det är värme och omtanke om andra. Nog så viktigt i politikens värld.

Åsa Romson har lämnat riksdagen men inte miljöfrågorna. Som miljörättslig och miljöpolitisk expert vid IVL Svenska Miljöinstitutet ska hon forska och utveckla arbetet med hållbara städer. Jag har svårt att tänka mig en bättre rekrytering för det uppdraget.

Jag vill tacka dig för dina insatser som riksdagsledamot Åsa, och önska dig fortsatt lycka till i ditt nya uppdrag.

***

Jag vill också säga några ord om tre ledamöter som har avgått från uppdraget men som inte har möjlighet att vara här idag. Jag vill naturligtvis ändå uppmärksamma deras gärning i riksdagen.

Wiwi-Anne Johansson har varit riksdagsledamot sedan 2006, också hon har varit ledamot i miljö- och jordbruksutskottet. Wiwi-Anne har även varit ledamot i socialförsäkringsutskottet. Med en bakgrund som journalist har hon förstås drivit frågor om media och kultur, men också miljö och klimat liksom ökad jämlikhet och förbättrade förutsättningar för ensamstående och sjukskrivna. Hon har varit sitt partis talesperson först i miljöpolitiken och sedan i socialförsäkringsfrågor.

Vi har här i riksdagen sett Wiwi-Anne Johansson som en stark person som står upp för det hon tror på, men där finns också en pragmatisk ådra för att komma framåt i politiken.

Tack Wiwi-Anne för din tid i riksdagen!

***

Stig Henriksson har sedan 2014 varit riksdagsledamot och ledamot av försvarsutskottet. Där har han har hållit alliansfrihetens fana högt och varit sitt partis försvarspolitiske talesperson. Han har också arbetat i det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet.

Stig beskrivs som en både lågmäld och frispråkig person, men också humoristisk och ibland underfundig i både diskussioner och debatter. Kanske är det dessa egenskaper som lade grunden för hans mångåriga erfarenhet som kommunalråd i egen majoritet i Fagersta.

Stig har lämnat riksdagen men inte heller han lämnar sitt engagemang bakom sig då han bland annat fortsätter med försvarsfrågorna i Försvarsberedningen. Tack Stig för din tid i riksdagen!

***

Jag vill också säga några ord till Daniel Sestrajcic, ledamot av riksdagen efter valet 2014 och ledamot av skatteutskottet. Inte helt oväntat har Daniel varit sitt partis talesperson i just skattepolitiska frågor. Daniel Sestrajcic har drivit på för att bekämpa skattefusk och skatteflykt. Även frågor som kultur och internationell rättvisa ligger Daniel varmt om hjärtat.

Med sitt starka engagemang – passionerad är ett ord som beskriver Daniel – har han varit politiskt verksam i ungdomsförbundet och hemma i Malmö. Där kommer han även i fortsättningen att vara aktiv och driva på för rättvisa och jämlikhet både i Sverige och internationellt.

Tack Daniel för din tid i riksdagen!

Tack alla fyra för era insatser i riksdagens och demokratins tjänst.

***

Ärade ledamöter,

Avslutningsvis vill jag naturligtvis också tacka alla er för ert fantastiska arbete i riksdagen denna höst. Jag vill också tacka de vice talmännen, gruppledarna och ledamöterna i riksdagsstyrelsen för ett gott samarbete och förstås riksdagsdirektören och förvaltningen för ett fint samarbete under året.

Jag önskar er en riktigt god jul och ett gott nytt år!