Aktuellt

Förste vice talmannen deltog i nordisk-baltisk talmanskonferens

Publicerad: 23 augusti 2017 klockan 15.22

Den 22–23 augusti deltog förste vice talman Tobias Billström (M) i en nordisk-baltisk talmanskonferens i Lillehammer, Norge.

De nordiska och baltiska talmännen står samlade på en bro.

Förste vice talman Tobias Billström (M) med talmanskollegor under mötet i Lillehammer. Foto: Stortinget

Talmanskonferensen hålls en gång om året, och värdskapet roterar mellan de nordiska och baltiska länderna. Vanligtvis deltar det nationella parlamentets talman och parlamentets högsta förvaltningschef. Från Sverige deltog riksdagsdirektör Kathrin Flossing.

På dagordningen stod bland annat frågor om regional säkerhet, konflikten i Ukraina och relationerna till Ryssland samt interparlamentariskt samarbete.

Norbert Lammert, talman i Tysklands förbundsdag samt Thorbjørn Jagland, generalsekreterare i Europarådet var inbjudna som gäster och deltog i en diskussion om Europas framtid.

Informationssäkerhet diskuterades också och ett studiebesök gjordes till Center for Cyber and Information Security (CCIS) vid Högskolan i Gjøvik.