Aktuellt

Konsekvenser av resursbrist bör ses över

Publicerad: 6 april 2017 klockan 11.13

Regeringen borde göra en översyn av vad resursbrist inom sjukvården kan få för konsekvenser vid en extraordinär händelse. Ett enigt försvarsutskott föreslår att riksdagen uppmanar regeringen till detta.

Under de senaste åren har svenska sjukhus vid flera tillfällen behövt införa stabsläge i vissa kritiska lägen, såsom vid överbeläggningar eller vid akut personalbrist. Ett stabsläge innebär att sjukhuset tvingas göra hårda prioriteringar i resursanvändandet. Konsekvensen kan bli att patienter hänvisas till andra sjukhus och att operationer behöver ställas in. Att sjukhus behöver gå in i stabsläge vid relativt normala förhållanden är oroande anser försvarsutskottet. Det är särskilt oroande med tanke på att möjligheterna att kunna ge en adekvat sjukvård vid en extraordinär händelse lär vara mindre.

Regeringen bör analysera situationen

Socialstyrelsen arbetar tillsammans med landstingen med att stärka hälso- och sjukvårdens förmåga vid en större allvarlig händelse. Utskottet ser positivt på det arbetet men tycker att det behövs en djupare översyn av situationen. Utskottet vill därför att regeringen ser över vilka konsekvenser resursbrist skulle få vid en extraordinär händelse med stor belastning på samhällets vårdresurser. Försvarsutskottet föreslår att riksdagen uppmanar regeringen till detta i ett tillkännagivande.

Förslaget om tillkännagivande bygger på motionsförslag från Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna.

Kontaktperson för media

Mats Lundström, föredragande i försvarsutskottet, telefon 08-786 57 56, e-post mats.lundstrom@riksdagen.se

Planerad dag för debatt och beslut

Torsdagen den 20 april. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Försvarsutskottets ledamöter

Dokument

Försvarsutskottets betänkande 2016/17:FöU7 Samhällets krisberedskap (publiceras 12 april)