Aktuellt

Justitieutskottet vill ha fler former av straff för unga

Publicerad: 6 april 2017 klockan 12.22

Fler former av straff för unga bör införas. Det anser justitieutskottet, som vill att riksdagen uppmanar regeringen att arbeta för detta. Det är ett av tre tillkännagivanden som utskottet föreslår att riksdagen ska rikta till regeringen.

Justitieutskottet har behandlat förslag från den allmänna motionstiden 2016. I samband med detta vill utskottet att riksdagen riktar tre uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, till regeringen:

  • Regeringen bör arbeta för att arbetsmetoden med sociala insatsgrupper ska användas mer än den gör i dag. Sociala insatsgrupper är en form av samverkan mellan myndigheter för att förebygga att unga fastnar i kriminalitet och utskottet anser att denna typ av samarbete i många fall har visat sig framgångsrikt.
  • Regeringen bör se över bestämmelsen om att hänsyn ska tas till unga brottslingars ålder när de har fyllt 18 år men inte 21 år. Den så kallade ungdomsrabatten bör ses över och utgångspunkten bör enligt utskottet vara att den som är myndig ska ta fullt ansvar för sina handlingar.
  • Regeringen bör arbeta för att fler olika former av påföljder för unga införs. Bland annat finns förslag om att införa kontaktskyldighet för unga, ungdomsövervakning, elektronisk övervakning av unga och så kallad helgsavskiljning med elektronisk fotboja.

Justitieutskottet föreslår att riksdagen ger regeringen i uppdrag att återkomma till riksdagen med sådana förslag. Förslagen om tillkännagivanden bygger på förslag i motioner från M, SD, C, L och KD.

S, MP och V reserverar sig

S, MP och V säger nej till alla förslagen om tillkännagivanden. De tre partierna anser inte att de behövs eftersom det redan pågår arbete inom de områden som förslagen rör. S, MP och V tycker inte att det arbetet bör föregripas.

Kontaktperson för media

Thomas Lindstam, kanslichef justitieutskottet, telefon: 08-786 51 27, e-post thomas.lindstam@riksdagen.se

Planerad dag för debatt och beslut

Torsdagen den 20 april. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Justitieutskottets ledamöter

Dokument

Justitieutskottets betänkande 2016/17:JuU21 Unga lagöverträdare (publiceras den 7 april)