Aktuellt

Korruptionsanklagelser präglade Europarådets parlamentariska församlings möte

Publicerad: 28 april 2017 klockan 14.28

Uppdaterad: 28 april 2017 klockan 15.04

Den 24-28 april höll Europarådets parlamentariska församling, PACE, sin andra session för året i Strasbourg. Den största frågan under mötet var förtroendet för församlingens ordförande Pedro Agramunt. Korruptionsanklagelserna mot andra ledamöter debatterades bland annat också.

Förtroendet för församlingens ordförande

Vid ett möte den 28 april förklarade församlingsorganet Byrån att man inte längre har förtroende för PACE:s ordförande Pedro Agramunt efter hans resa till Syrien i mars och att han hädanefter inte har rätt att delta i några officiella möten eller besök, eller göra några uttalanden i PACEs namn. Agramunt har vägrat att avgå trots att flera delegationer förklarat att han inte har PACE:s förtroende. Vid församlingens inledning i början av veckan nekades Agramunt att leda sessionen. Krav på hans avgång uttrycktes. PACE saknar för närvarande regler om att ordföranden kan avsättas.

Korruptionsanklagelser

Inför sessionen har den svenska talmannen Urban Ahlin tagit initiativ till ett brev som undertecknats av sju av de åtta talmännen vid de nordisk/baltiska parlamenten. Brevet överlämnades till församlingens ordförande där man kräver en oberoende extern utredning av korruptionsanklagelserna. Flera andra nationella delegationer, inklusive de nordisk/baltiska, har tidigare krävt samma sak och vid sessionen beslutades att en sådan utredning nu kommer att genomföras.

Den demokratiska situationen i Turkiet

Med stor majoritet och efter en lång debatt beslutade församlingen att återuppta övervakningen av den demokratiska utvecklingen i Turkiet efter det misslyckade kuppförsöket förra året.

Mänskliga rättigheter i norra Kaukasus

I en rapport om de mänskliga rättigheterna i Norra Kaukasus konstaterar man att situationen inte minst för HBTQ personer förvärrats sedan den senaste PACE-rapporten 2010. Flera ledamöter ur den svenska delegationen hade begärt ändringar i resolutionen för att förstärka skrivningar kring detta liksom kring hedersrelaterade frågor. Ändringarna och resolutionen antogs med stor majoritet.

Enskilda organisationer i Ungern

Vid en aktuell debatt diskuterades frågan om ett lagförslag i Ungern som riskerar innebära begränsningar i enskilda organisationers möjlighet att verka. Flera svenska ledamöter gjorde inlägg för resolutionen som uppmanar Ungern att inte anta lagen. Resolutionen antogs.

Dokument

Kontaktperson för media

Karin McDonald, senior internationell rådgivare, Riksdagens internationella kansli, telefon 08-786 57 54, e-post karin.mcdonald@riksdagen.se

Ledamöter

Jonas Gunnarsson (S), ordförande

Tobias Billström (M)

Carina Ohlsson (S)

Tina Ghasemi (M)

Niklas Karlsson (S)

Johan Nissinen (SD)

Azadeh Rojhan Gustafsson (S)

Boriana Åberg (M)

Eva-Lena Jansson (S)

Kerstin Lundgren (C)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

Markus Wiechel (SD)